zwemvereniging Zwemsportvereniging De Aalscholver, Almere

jubileum.JPG

TrainRacen bij Zwemsportvereniging De Aalscholver


Informatie wedstrijdzwemmen 2018/2019

Alle informatie over de trainingstijden, groepindeling, wedstrijden en nog meer vind je in het informatieboekje van de afdeling wedstrijdzwemmen.

Programma en Indeling

In de wedstrijdkalender staan de verschillende programma's voor de eerstkomende wedstrijden. Controleer hier of je ingeschreven bent voor de juiste wedstrijden. De indeling van Lac 4 en het Paastoernooi (aangepast) staan nu in de wedstrijdkalender .

Uitslagen

De uitslagen van deel 4 van de Lac en van de NK 5000 staan nu in de wedstrijdkalender. Dit seizoen staat in de wedstrijdkalender naast de gezwommen tijden van de Aalscholver zwemmers ook een totaal uitslag van iedere wedstrijd.

Clubrecords

Het clubrecordklassement is aangepast. Bij de NK 5000 zijn er 4 clubrecords gezwommen (Andy en Justin ieder twee CR's) en tijdens de LAC heeft Max 2 records en Britt 1 record verbroken. De records en totalen per zwemmer zijn opgenomen in het overzicht clubrecords. Nu (16 april) zijn er al meer clubrecords gezwommen, dan in het zwemseizoen 2017/2018. Nu 109 records, verleden jaar 54, dus al meer dan een verdubbeling.

NZC

Verleden seizoen 2017-2018 zijn we 5e in het NZC-klassement geworden. Zie ook bij de knipsels.

Alle wedstrijden in de NZC 2018/2019 zijn gezwommen. Dit jaar hebben we het nog beter gedaan. Zijn overal 3e geworden en dat resulteert in promotie naar de landelijke C-klasse. Kijk in de wedstrijdkalender voor de uitslagen of op de pagina ingezonden voor de stand en de puntentelling.

Vacature

Wij zijn altijd op zoek naar nieuwe trainers voor het wedstrijdzwemmen! Lijkt het je leuk om training te geven, loop eens langs bij een van de trainers.

TrainRacen = intensief wedstrijdzwemmen

Bij De Aalscholver kun je op verschillende niveau's het wedstrijdzwemmen beoefenen. Eén van die mogelijkheden is wat wij noemen TrainRacen.
TrainRacen is er voor zwemmers vanaf junioren 1 die het beste uit zichzelf willen halen en bereid zijn hier 8 uur hard voor te trainen per week (inclusief landtraining).

Wat zijn de criteria voor de groep TrainRacen?

In aanvulling op de eisen voor het reguliere wedstrijdzwemmen gelden onderstaande criteria.

  • Er moet plaats zijn in de groep TrainRacen. Wij willen uitdrukkelijk geen limieten (tijdscriteria) hanteren.
  • Vanaf junioren 1 kan je tot de groep TrainRacen worden toegelaten. Voor meisjes betekent dit dat zij vanaf de leeftijd van 11 jaar, voor jongens vanaf 12 jaar, kunnen deelnemen aan TrainRacen.
  • Je moet een minimum aan zwemtechnische vaardigheid hebben. Je wordt hiervoor als lid van De Aalscholver beoordeelt door je huidige trainer en door de trainer van de groep TrainRacen. Nieuwe leden zullen moeten "proef"zwemmen.
  • Het is verplicht om aan de wedstrijdzwemcompetitie deel te nemen.
  • Wij willen dat de zwemmer intrinsiek is gemotiveerd. Om dit te toetsen vindt er voorafgaand aan een eventuele toelating een gesprek (ook voor nieuwe leden) met de zwemmer en de (huidige) trainer plaats.
  • Wij vinden je opkomst en inzet op de trainingen erg belangrijk. Je moet bereid zijn om minimaal 70% van de zwemtrainingsuren aanwezig te zijn en minimaal 50% van de landtrainingen te volgen. Overall (zwem- en landtraining bij elkaar) geldt ook de eis van 70% van de trainingsuren. Wij willen dit drie maal per seizoen toetsen op de volgende peildata: 1 december, 1 maart, einde seizoen.
  • Uiteraard kunnen er omstandigheden zijn (ziekte, blessure etc.) waardoor je niet aan deze eis kan voldoen. Deze omstandigheden worden bij de toetsmomenten uiteraard meegewogen.
  • Wij willen werken met door jouw geformuleerde doelstellingen (4 of 5) en evalueren deze doelstellingen daarom op de toetsmomenten in een doelengesprek met je.

Aanmelden

Om je aan te melden voor het TrainRacen stuur je een email naar trainracenat-20090607.gifaalscholver.com.
Nadat je aanmelding is ontvangen vindt zo spoedig mogelijk het gesprek tussen jou (eventueel samen met een ouder), je huidige trainer en de trainer van het TrainRacen plaats. Aan het eind van dit gesprek hoor je of je in de groep TrainRacen mag gaan trainen. De gesprekken met geïnteresseerde zwemmers vinden plaats in volgorde van aanmelding.

Wanneer er geen plaats meer is in de groep TrainRacen dan krijg je daar direct bericht over en wordt je op een wachtlijst geplaatst. Zodra er weer ruimte in TrainRacen is zal contact met je worden opgenomen waarna een gesprek met de trainers wordt gepland.

Wanneer je nog geen lid bent van ZSV de Aalscholver kun je bovenstaande email-adres gebruiken om je aan te melden voor het TrainRacen. Ook dan zal er een intakegesprek gehouden worden zodra er plaats is in de groep TrainRacen. Wanneer er geen plaats is bij TrainRacen kun je wel regulier lid worden.

Trainingstijden

De trainingstijden staan elders op deze website.

Contributie en afmelden

De contributie is hoger dan voor het reguliere wedstrijdzwemmen. Er wordt hierbij geen onderscheid gemaakt tussen junioren en senioren.
Contributieverplichtingen worden per half jaar aangegaan vanwege kosten die de vereniging moet maken.
Voor tussentijdse instroom geldt dat vanaf het instroommoment de contributie voor TrainRacen moet worden betaald.

Het kan voorkomen dat een zwemmer op grond van de criteria/toets, of op eigen verzoek, de groep TrainRacen verlaat. De zwemmer wordt dan in een voor hem/haar geschikte groep geplaatst. De contributie wordt daarna aangepast per 1 januari of per 1 juli.
Voor het opzeggen van het lidmaatschap gelden de huidige regels die voor alle wedstrijdzwemmers gelden.


sitemap-20090818.gif © Zwemsportvereniging De Aalscholver laatste update 13 december 2018