Zuyderzee Masters Circuit

5de wedstrijd 6 januari 2019 Amersfoort

Inschrijfbestand is beschikbaar.
Denk aan het opgeven van juryleden!

Stand Heren - ZMC - Zuyderzee Masters Circuit

Heren 55+ na Kampen Zwolle Almere

Deelnemer Vereniging Sprint Allround
John Dam ZIGNEA 15,225 5,000
Jan Haitsma De Spatters 1,000 1,000
Ronald Grove Triton 6,329 16,000
Frans Zoutberg De Aalscholver 21,289 12,000
Jack Barends WS Twente 3,000 2,000
Henk Kuipers UZSC 24,291 8,000
Evert Jan Verweij Swol 1894 13,000 14,000
Jos Verhoeven De Aalscholver 10,280 3,000
Casper Dollekamp Steenwijk 1934 12,260 18,000
Adri Pasman Zuiderzeezwemmers 0,000 1,000
Arnold de Rover AZ&PC De Futen 16,000 34,000
Jan Smalheer SCOM 9,000 21,000
Jan Wierenga De Aalscholver 6,329 14,000
Theo Bakker TriVia 9,000 13,000
Robert de Brauwer De Duinkikkers 26,313 18,000

sitemap-20090818.gif © Zuyderzee Masters Circuit laatste update 25 november 2018