Beste leden en verzorgers,

Wellicht een wat vreemde opening, maar het dekt wel de lading.

Zoals in de vorige nieuwsflits gemeld zoeken wij binnen het bestuur een penningsmeester, een secretaris en een algemeen lid als liaison met wedstrijdzwemmen.

Naar aanleiding van deze oproep, die ook op de site zelfs als een banner loopt, is er geen enkele reactie geweest.

De huidige bestuursleden treden per eerstvolgende Algemene Vergadering van 23 november aanstaande af.

Zij zijn dan nog wel tot ultimo 2021 beschikbaar voor ondersteuning en inwerken van de nieuwe bestuursleden.

Dit houdt in dat per 23 november het bestuur nog uit 3 gekozen leden bestaat en dat is onder de minimumgrens van de statutair gestelde 5 meerderjarige leden.

Ergo; het bestuur houdt op te functioneren.

Zomaar even een quote van onze site:

“Onze vrijwilligers zijn onze belangrijkste leden!
Dit lijkt een vreemde uitspraak, omdat de zwemmende leden ook de betalende leden zijn; een zwemmend lid kan echter ook een taak als vrijwilliger vervullen.
Daarnaast zijn er velen die zich volledig belangeloos voor onze vereniging inzetten. Zonder vrijwilligers kan onze vereniging niet bestaan, simpelweg omdat wij onvoldoende financiële middelen bezitten om een salaris te betalen. Iedereen die binnen De Aalscholver een taak vervult is vrijwilliger.”

Op het moment dat er per 23 november geen nieuwe bestuursleden gekozen en benoemd worden ontstaat er een vacuüm.

Om te voorkomen dat dit gebeurt is er natuurlijk de oplossing om de functies van de ontbrekende bestuursleden bij commerciële partijen in te huren.

Hiervoor moet dan dus, in tegenstelling van wat wij op onze site hebben staan, wel een “salaris” betaald worden.

Dit houdt in dat de leden waarvoor het bestuur werkt, dit moeten betalen.

Ergo: contributieverhoging.

Deze ongewenste oplossing zal bij het uitblijven van vrijwillige bestuursleden op 23 november aan de Algemene Vergadering worden voorgelegd.

Ik kan mij echter niet voorstellen dat er binnen een vereniging die al ruim 40 jaar bestaat en ruim 200 leden telt, er geen potentiële bestuursleden zijn te vinden die de leden van de zwemsportvereniging kunnen en willen helpen hun sport te bedrijven in verenigingsverband.

Ik hoor graag reacties aangaande dit dilemma.

Met sportieve groet,

Ron Hubert

Voorzitter