Na een flink uitstel was het op 2 juli 2022 zover, het vieren van ons 40-jarige bestaan in 2019. In dat jaar kon de viering helaas, door diverse oorzaken, niet doorgaan. Daarbij werden we geconfronteerd met de Coronacrisis waardoor de viering wederom uitgesteld moest worden. Ook zou een evenement in het voorjaar buiten de meeste kans van slagen hebben mede omdat activiteiten in het zwembad niet mogelijk bleken.

Uiteindelijk werd het 2 juli 2022 waarop we ons 40-jarige, of eigenlijk 43-jarige, bestaan konden vieren. Dit werd mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van Sportservice Flevoland waar we ze zeer erkentelijk voor zijn.

Een locatie voor het evenement werd uiteindelijk gevonden bij de American Football club de Flevo Phantoms die hun thuisbasis hebben in de Marken in Almere-Haven. Zij bleken bereid om hun accommodatie beschikbaar te stellen voor het jubileumfeest. Daarbij het organiseren van een “Flag Football” clinic voor alle leeftijden en het leveren van vrijwilligers voor het bemensen van de bar. Als tegenprestatie zal de Aalscholver in september voor de Flevo Phantoms leden en vrijwilligers een waterpolo clinic organiseren.
Het bestuur van de Aalscholver heeft een gastvrije club leren kennen en de beide voorzitters, Ronald Callenbach (voorzitter Flevo Phantoms) en Ron Hubert (voorzitter De Aalscholver) gaan bekijken of de beide clubs ook in de toekomst iets voor elkaar kunnen betekenen.

“s Middags hebben vrijwilligers van de Flevo Phantoms de Flag Football clinic georganiseerd waar enthousiast aan meegedaan werd.
Voor de start van de BBQ werden Maryse Kanse (links) en Sebastiaan van Oogen (rechts), die al meer dan 20 jaar veel werk verrichten voor de vereniging, door Bob Bouwmeester namens het bestuur, benoemd tot Lid van Verdienste.

Daan van Oogen, Isabel van Oogen, Iris Brouwer, Maaike Knol, Sarah Lute, Eva Schager.
Ook werd er extra aandacht gegeven aan de (hulp)trainers onder de 19 jaar door hen een speciale medaille te overhandigen als beloning voor hun inzet.

Hierna volgde de zeer geslaagde BBQ waarvoor zich 147 leden en vrijwilligers hadden opgegeven.  

Al met al kunnen we spreken van een succesvolle dag. Hierbij gaat veel dank uit naar alle vrijwilligers van de Flevo Phantoms en de Aalscholver die dit tot een succes hebben gemaakt. Met een speciale vermelding van Bep en Joop van Heuveln zonder wie dit zeker niet mogelijk was geweest.

Het bestuur van de zwemsportvereniging De Aalscholver

De Aalscholver