Op zondag 15 mei hebben 6 jongens en 4 meisjes van de Aalscholver meegedaan aan de uitgestelde Minioren wedstrijd in “de Lieberg” in Hilversum. Voor sommigen een leerzame middag en kennismaking, voor anderen een mooie gelegenheid om hun persoonlijk record aan te scherpen.

Als opmerkelijke prestatie kan zeker de 1:32.17 van Frances op de 100m vlinder worden genoemd, 2,5 seconden onder haar PR.