Op 2 juli organiseert ZV de Aalscholver, door de Corona uitgestelde, Jubileum BBQ.
U kunt zich voor het onderstaande opgeven met deze link naar het aanmeldingsformulier op de website .