Zuyderzee Masters Circuit

Regels voor het klassement

Klassementen

Leeftijdsindeling klassementen.

Voor de klassementsuitslagen geldt voor alle wedstrijden de leeftijd op 31 dec van het jaar waarin de laatste wedstrijd gezwommen wordt. De klassementsuitslagen van de wedstrijden in een eerder jaar worden opnieuw uitgerekend alsof ze gezwommen zijn op 31 dec van het van het jaar waarin de laatste wedstrijd gezwommen wordt zodat iedereen het gehele ZMC seizoen in dezelfde leeftijdscategorie meetelt.

Er kan voor twee klassementen gezwommen worden, nl.:

Het sprintklassement

Wie het hoogste aantal punten uit acht verschillende zwemnummers + bonus 50 vrij verzameld, is winnaar (alle 25- en 50-meter nummers en de 100 meter wisselslag tellen mee).

Het allroundklassement

Wie het hoogste aantal punten uit tien verschillende zwemnummers + bonus 100 vrij verzameld, is winnaar (alle 50-, 100-, 200- en 400-meter nummers tellen mee).

Na afloop van de laatste wedstrijddag worden de klassementswinnaars bekend gemaakt.

Bepalingen klassementen

 • Alle circuitwedstrijden staan los van elkaar. Om in aanmerking te komen voor een klassement hoef je dus niet aan alle wedstrijden mee te doen.
 • De klassementen worden naar leeftijdscategorie en geslacht ingedeeld (indeling datum laatste wedstrijd).
 • Je hoeft je niet op te geven voor een klassement. Zodra je in de uitslag van een individueel zwemnummer wordt opgenomen, tel je mee.
 • De programma’s zijn zo gekozen dat alle afstanden bij minimaal twee wedstrijden aan bod komen.
 • De deelnemers per leeftijdscategorie en geslacht ontvangen per afstand punten voor de door hen behaalde plaats. De nummer één ontvangt 6 punten, de nummer twee 4 punten, de nummer drie 3 punten, de nummer vier 2 punten, de nummer vijf 1 punt en de rest 0 punten. Gelijke tijden geeft voor ieder een gelijk aantal punten voor de hoogste plaats en overslaan van de lagere plaatsen voor de anderen. Er wordt dus geen rekening gehouden met de 1-, 2- etc toevoeging in de wedstrijduitslag. Voorbeeld: twee personen op de eerste plaats betekent het uitdelen van 2 maal 6 punten en geen 4 punten.
 • Bij diskwalificatie telt de afstand NIET mee als gezwommen nummer voor het klassement.
 • Voor het zwemmen van de 50 vrij in het sprint klassement en 100 vrij in het allround klassement krijgt men een bonus. Deze bonus wordt bij de punten opgeteld, ligt tussen de 0 en 1 punt en is gelijk aan het hoogste aantal FINA punten behaald op deze afstanden gedeeld door 1000. Indien meerdere personen, op basis van het door de plaatsing behaalde aantal punten, gelijk eindigingen bepaald de bonus de eindrangschikking.
 • Het hoogst behaalde aantal punten per zwemnummer of bonus telt mee voor het klassement.
 • Wanneer iemand niet het aangegeven aantal zwemnummers haalt (8 sprint of 10 allround), telt hij/zij niet mee voor het eindklassement.
 • Deelnemers komen uiteindelijk maar voor één eindklassement in aanmerking. Gedurende het circuit worden beide klassementen bijgehouden. Bij het opmaken van de eindklassering gaat het allroundklassement vóór het sprintklassement.
 • De uitslag per categorie wordt als volgt bepaald:
  1: bepaal wie hoogste aantal punten + bonus heeft bij allround => wordt 1e allround en valt af
  2: bepaal wie hoogste aantal punten + bonus heeft bij sprint => wordt 1e sprint en valt af
  3: bepaal wie hoogste aantal punten + bonus heeft bij allround => wordt 2e allround en valt af
  4: bepaal wie hoogste aantal punten + bonus heeft bij sprint => wordt 2e sprint en valt af
  5: bepaal wie hoogste aantal punten + bonus heeft bij allround => wordt 3e allround en valt af
  6: bepaal wie hoogste aantal punten + bonus heeft bij sprint => wordt 3e sprint en valt af.
 • De nummers 1, 2 en 3 per leeftijdscategorie uit de beide eindklassementen ontvangen een prijs.

De BINGO prijs

De zwemmer/zwemster die ALLE afstanden (20 stuks in totaal) zwemt gedurende het seizoen, ontvangt na de laatste wedstrijd een speciale prijs voor deze prestatie.
Bij diskwalificatie telt de afstand NIET mee als gezwommen nummer voor de BINGO prijs.

Ophalen prijzen tijdens de laatste wedstrijd.

Prijzen, die niet worden afgehaald tijdens de laatste wedstrijd en waarover door de prijswinnaar met de organisatie geen afspraak over het in bezit krijgen is gemaakt, worden niet nagestuurd en blijven eigendom van de organisatie.

Contact

Voor vragen en of opmerkingen
Ron van der Zande
Email: ZMCat-20090607.gifaalscholver.com


sitemap-20090818.gif © Zuyderzee Masters Circuit laatste update 26 december 2019