Zuyderzee Masters Circuit

Tot ziens op 25 mei in Lelystad

Reglementen

ZMC 2024

Alkmaar

Uitslagen beschikbaar

Lelystad

Inschrijfbestand beschikbaar.


Klassement 2024

Stand na Almere

Beste Masters,

Ook dit seizoen worden er weer wedstrijden georganiseerd door verenigingen uit plaatsen in en rond de voormalige Zuyderzee.

Om de wedstrijden elke keer weer tot een succes te maken en soepel te laten verlopen vraagt de organisatie eenieder de reglementen goed door te nemen en daarnaast notie te nemen van de onderstaande algemene regels.

Het aantal deelnemers trekt een zware wissel op de organisatie, en niet te vergeten de officials en vrijwilligers, en daarom vragen wij u notie te nemen van het volgende:

 • De organisatie behoudt zich het recht voor het aantal deelnemers te beperken als de landelijke of lokale corona maatregelen daar om vragen. In dat geval wordt bij het inschrijven de "wie het eerst komt, het eerst maalt/mailt" regel van kracht.
 • Bij opgave van meer dan 5 deelnemers is medeopgave van een jurylid verplicht!
 • De aanwezigen bij de wedstrijd dienen bij het maken van foto’s en/of films de daarop van toepassing zijnde privacy wetgeving in acht te nemen.
 • Van iedere deelnemer, trainer, toeschouwer en/of jurylid kunnen foto's en/of filmbeelden gemaakt worden. Deze kunnen vertoond worden op diverse websites of op sociale media. Iedereen die bij wedstrijden van de ZMC organiserende verenigingen aanwezig is, verklaart zich hier automatisch mee akkoord.
 • Personen die hun naam niet willen zien in het gepubliceerde programma en/of de gepubliceerde uitslag dienen van deelname af te zien.
 • Uit veiligheidsoverwegingen is het verboden om tijdens het inzwemmen gebruik te maken van de startblokken, met uitzondering van de sprintbaan. In de sprintbaan mag men niet terugzwemmen. Dit geld ook voor de rugslagstart.
 • Houdt u rekening met de sluitingsdata voor het inschrijven.
 • De contactpersoon van een vereniging die de inschrijvingen verzorgt, krijgt altijd een bevestiging van zijn of haar inschrijvingen. Indien geen bevestiging wordt ontvangen dient men contact op te nemen met de organiserende vereniging. De zwemmers moeten dit goed afstemmen met hun contactpersoon, zeker als deze niet meegaat naar de wedstrijd, daar er zonder bevestiging niet alsnog deelgenomen kan worden aan de wedstrijden.
 • Geef ziekmeldingen die bekend worden in de week voorafgaande aan de wedstrijd bij voorkeur in diezelfde week al direct per e-mail door aan de organiserende vereniging. De organisatie krijgt hierdoor meer tijd om ziekmeldingen administratief te verwerken wat tijd vrijmaakt op de wedstrijddag waardoor e.e.a. sneller kan verlopen.
 • Er kunnen pauzes zijn opgenomen in het overzicht van de wedstrijddag. De scheidsrechter kan hier echter van afwijken en bepalen op de wedstrijddag of er een pauze komt en zou ja, hoe lang en wanneer.
 • Er wordt standaard GEEN programma verstrekt. Zelf downloaden en printen of apart bestellen.
 • Het programma is, in de week voorafgaand aan de wedstrijd, als PDF op de site terug te vinden op de betreffende wedstrijd pagina.
 • Voor het klassement en de bingoprijs telt een diskwalificatie NIET mee als een gezwommen nummer.
 • Zie aangepaste zwemnummers voor de nieuwe wedstrijdndeling
 • Voor een wedstrijd zijn veel officials nodig en die zijn soms moeilijk te vinden. Hierbij dan ook het dringende verzoek aan iedere vereniging om officials te leveren.

Wij hopen u weer te mogen verwelkomen tijdens het circuit en wensen u veel zwemplezier en sportieve wedstrijden toe!

Met vriendelijke groeten,
De organisatie


© Zuyderzee Masters Circuit laatste update 18 maart 2024