Zuyderzee Masters Circuit

Volgende wedstrijd 30 september 2023. Voor informatie zie: Kampen

Reglementen

ZMC 2023

Kampen

De controlelijst is beschikbaar.

Emmeloord

Inschrijfbestand beschikbaar.

Amersfoort

Wedstrijd nu op 16 december


Klassement 2023

Klassement na Heerenveen.

Beste Masters,

Ook dit seizoen worden er weer wedstrijden georganiseerd door verenigingen uit plaatsen in en rond de voormalige Zuyderzee.

Om de wedstrijden elke keer weer tot een succes te maken en soepel te laten verlopen vraagt de organisatie eenieder de reglementen goed door te nemen en daarnaast notie te nemen van de onderstaande algemene regels.

Het aantal deelnemers trekt een zware wissel op de organisatie, en niet te vergeten de officials en vrijwilligers, en daarom vragen wij u notie te nemen van het volgende:

 • De organisatie behoudt zich het recht voor het aantal deelnemers te beperken als de landelijke of lokale corona maatregelen daar om vragen. In dat geval wordt bij het inschrijven de "wie het eerst komt, het eerst maalt/mailt" regel van kracht.
 • Bij opgave van meer dan 5 deelnemers is medeopgave van een jurylid verplicht!
 • In opdracht van en door de organiserende vereniging worden GEEN foto’s en/of films gemaakt en gepubliceerd. De aanwezigen bij de wedstrijd dienen bij het maken van foto’s en/of films de daarop van toepassing zijnde privacy wetgeving in acht te nemen. Personen die hun naam niet willen zien in het gepubliceerde programma en/of de gepubliceerde uitslag dienen van deelname af te zien.
 • Uit veiligheidsoverwegingen is het verboden om tijdens het inzwemmen gebruik te maken van de startblokken, met uitzondering van de sprintbaan. In de sprintbaan mag men niet terugzwemmen. Dit geld ook voor de rugslagstart.
 • Houdt u rekening met de sluitingsdata voor het inschrijven.
 • De contactpersoon van een vereniging die de inschrijvingen verzorgt, krijgt altijd een bevestiging van zijn of haar inschrijvingen. Indien geen bevestiging wordt ontvangen dient men contact op te nemen met de organiserende vereniging. De zwemmers moeten dit goed afstemmen met hun contactpersoon, zeker als deze niet meegaat naar de wedstrijd, daar er zonder bevestiging niet alsnog deelgenomen kan worden aan de wedstrijden.
 • Geef ziekmeldingen die bekend worden in de week voorafgaande aan de wedstrijd bij voorkeur in diezelfde week al direct per e-mail door aan de organiserende vereniging. De organisatie krijgt hierdoor meer tijd om ziekmeldingen administratief te verwerken wat tijd vrijmaakt op de wedstrijddag waardoor e.e.a. sneller kan verlopen.
 • De pauzes zijn niet opgenomen in het overzicht van de wedstrijddag. De scheidsrechter bepaalt op de wedstrijddag of er een pauze komt en zou ja, wanneer.
 • Per inschrijvende vereniging wordt inschrijfgeld in rekening gebracht. Standaard wordt een (1) wedstrijdprogramma aan de vereniging verstrekt op de wedstrijddag zelf. Daarnaast het dringende verzoek extra programma’s bij inschrijving direct mee te bestellen.
 • Het programma is, in de week voorafgaand aan de wedstrijd, als PDF op de site terug te vinden op de betreffende wedstrijd pagina.
 • Voor het klassement en de bingoprijs telt een diskwalificatie NIET mee als een gezwommen nummer.
 • Zie aangepaste zwemnummers voor de nieuwe wedstrijdndeling
 • Voor een wedstrijd zijn veel officials nodig en die zijn soms moeilijk te vinden. Hierbij dan ook het dringende verzoek aan iedere vereniging om officials te leveren.

Wij hopen u weer te mogen verwelkomen tijdens het circuit en wensen u veel zwemplezier en sportieve wedstrijden toe!

Met vriendelijke groeten,
De organisatie


sitemap-20090818.gif © Zuyderzee Masters Circuit laatste update 13 november 2021