Zuyderzee Masters Circuit

Tot ziens op 25 mei in Lelystad

Zwemnummers

De indeling van de zwemnummers over de wedstrijden staat hieronder.
Ook wordt aangegeven voor welk klassement het zwemnummer meetelt.
De estafettes tellen niet mee voor het klassement.
Diskwalificaties tellen NIET mee voor het klassement.
De organiserende vereniging kan extra nummers toevoegen.
De organiserende vereniging bepaalt het max aantal persoonlijke inschrijvingen (3 of 4).
Voor het klassement gelden punten ipv de plaats.

Zwemnummers in het 25ste ZMC seizoen 2024
N
u
m
m
e
r
s
Z
w
o
l
l
e
H
e
e
r
e
n
v
e
e
n
A
l
m
e
r
e
A
l
k
m
a
a
r
L
e
l
y
s
t
a
d
K
a
m
p
e
n
E
m
m
e
l
o
o
r
d
A
m
e
r
s
f
o
o
r
t
  25 Vlinder     
  25 Rug     
  25 School     
  25 Vrij     
  50 Vlinder     
  50 Rug    
  50 School   
  50 Vrij    
100 Vlinder     
100 Rug     
100 School     
100 Vrij     
100 Wissel     
200 Vlinder      
200 Rug      
200 School      
200 Vrij     
200 Wissel      
400 Vrij      
400 Wissel      
nummer wordt gezwommen in de bovenstaande plaats

© Zuyderzee Masters Circuit laatste update 6 februari 2024