Zuyderzee Masters Circuit

Alkmaar zoekt nog tijdwaarnemers. Zie Alkmaar

Wedstrijden Zuyderzee Masters Circuit

ZMC 2023

Almere

Uitslagen beschikbaar.

Alkmaar

Inschrijfbestand beschikbaar.


Klassement 2023

Klassement na Almere.

Beste ZMC deelnemers

In 2023 wordt er weer een volledig ZMC circuit gepland inclusief klassement.

Naast de gebruikelijke ZMC programma nummer verdeling voor het klassement kan de organisatie extra, gewilde nummers toevoegen. De organisatie kan hierbij besluiten 4 i.p.v. 3 persoonlijke nummers per zwemmer toe te staan. We hopen daarmee extra deelnemers te trekken ten opzichte van de relatief lage aantallen die we bij de wedstrijden in 2022 hebben gezien en de wedstrijden kostendekkend te kunnen blijven organiseren.

Klassement

Er is besloten over te gaan naar een klassement opzet waarbij niet de plaats maar de berekende WMR Masters Performance Table punten worden gebruikt. Achtergrond is het door MeetManager laten bepalen van de punten in plaats van de huidige handmatige verwerking. Daarbij kunnen deelnemers die niet aan het klassement mee doen geen punten meer weghalen bij de klassement deelnemers.

Kosten

Door de onzekerheden met betrekking tot de te betalen badhuur in 2023, waarover we nu indicaties krijgen dat die flink verhoogd gaan worden, is het niet meer mogelijk de prijzen per nummer voor alle ZMC wedstrijden in 2023 gelijk te houden. Per wedstrijd bekijkt de organiserende vereniging wat nodig is om de wedstrijd kostendekkend te maken en past daarop de prijzen per nummer aan.

De inschrijfkosten per vereniging zijn komen te vervallen.

Om de printkosten te drukken wordt er GEEN programma met de startlijst meer verstrekt. Programma zelf printen of downloaden.

ZMC Kalender

HZ&PC organiseert in februari 2023 de ONMK korte baan in Heerenveen. Dit betekent dat de geplande ZMC wedstrijd komt te vervallen. De ZMC wedstrijd is verplaatst naar 4 juni.

ZMC kalender 2023.
PlaatsDagDatumJury/InzwemmenOrganisator
ZwolleZaterdag7 januari11:30/11:30Swol 1894
HeerenveenONMK 16 t/m 19 februari Meer lezen.HZ&PC
AlmereZondag12 maart14:45/15:00De Aalscholver
AlkmaarZondag2 april13:00/13:15DAW
LelystadZaterdag20 mei15:15/15:30BataviaSwim
HeerenveenZondag4 juni HZ&PC
KampenZaterdag30 september15:45/16:00Deltasteur
Emmeloord ?? oktober Zignea
Amersfoort ?? november ZPC Amersfoort
Controleer altijd de site voor de wedstrijd ivm mogelijke veranderingen.

sitemap-20090818.gif © Zuyderzee Masters Circuit laatste update 27 februari 2023