zwemvereniging Zwemsportvereniging De Aalscholver, Almere

Nieuws zwemsportvereniging De Aalscholver

We mogen weer zwemmen!

Het is eindelijk weer zover, we mogen vanaf 19 mei 2021 weer zwemmen! Er zijn echter nog wel enige beperkingen van toepassing waar we ons, als vereniging, aan moeten houden. Het gaat hierbij met name om het toegestane maximaal aantal personen in het zwembad.

Dit betekent dat niet in alle gevallen iedereen aan de trainingen deel kan nemen. De trainers zullen de uren zo eerlijk mogelijk in delen, maar het kan dus zo zijn dat je een avond niet kunt komen. Het doorgegeven aan de trainers via de Whatapp groepen dat je wilt komen zwemmen is daarbij erg belangrijk. Dit geldt met name voor de masters, opgave bij Jan Wierenga liefst op zondag voor de hele week en voor Traintechniek, opgave bij Gerhard Knol. Check de website voor laatste informatie over de trainingstijden.

Omdat we weer mogen zwemmen zal er ook weer contributie geincasseerd gaan worden. Voor de maanden januari t/m april zijn en worden de verenigingscontributie en KNZB bijdrage niet in rekening gebracht. Mei is dit jaar dus de eerste maand waarvoor contributie geint gaat worden.

Met sportieve groet, blijf gezond en alert.
Bestuur De Aalscholver en Ledenadministratie.


Nieuwsflits 6 mei 2021.

Beste leden, ouders en verzorgers,

De eerste zonnestralen zwoegen zich een weg door de regenachtige tijd van de afgelopen dagen. Dat zijn de momenten dat de wereld er altijd wat mooier uit ziet. Dat zijn ook de momenten dat er weer vooruit gekeken wordt naar de dingen die komen gaan.

Helaas is het nu nog niet te zeggen wanneer het bad in Poort weer opengaat en wanneer wij weer kunnen zwemmen en onze sportmaatjes weer kunnen zien. Gelukkig is het bad in Huizen wel open voor de “die-hards” die hun baantjes willen trekken. Het gerucht gaat zelfs dat er zo af en toe zelfs een bal in mag.

Voor diegenen die op de hoogte waren van het wel en wee van onze trainster, bestuurslid enz.; Irma Wenders.
Irma is na 10 dagen op de ic-afdeling in Alkmaar en Almere met Corona weer terug in het ziekenhuis in Almere. Het gaat vooruit met haar, weliswaar langzaam maar herstel kost tijd.
Langs deze weg bedankt zij eenieder die met haar heeft meegeleefd en haar, op afstand, een hart onder de riem heeft gestoken.
Irma geeft wel aan dat zij nog niet de kracht heeft om alles te lezen en te beantwoorden, maar dat zeker zal doen als die kracht er wel weer is.

Zo zie je maar; COVID-19 slaat overal toe. Het motto is dan ook, ondanks dat het zonnetje schijnt;
Blijf gezond en voorzichtig.

Met sportieve groet, blijf gezond en alert.
Bestuur De Aalscholver


Contributie maart en april 2021.

Beste leden, ouders en verzorgers,

Het bestuur heeft besloten ook de contributie over maart en april 2021 niet te innen.

Met sportieve groet, blijf gezond en alert.
Bestuur De Aalscholver


Nieuwsflits 25 februari 2021.

Beste leden, ouders en verzorgers,

Sneeuw en ijs achter de rug; zacht lenteweer in aantocht. Weer tijd voor een update van het bestuursfront.

Zoals al op de site van de Aalscholver te lezen viel en zoals de meesten al gemerkt hebben is de contributie over de maanden januari en februari van dit jaar niet geïnd. De jaarbetalers worden uiteraard ook gecompenseerd.
Een deel van de zwembadhuur over 2020 is door Optisport gecrediteerd.
Nu ziet het er niet naar uit dat op zeer korte termijn de zwembaden weer open zullen gaan. Over hoe het verder gaat met de huurpenningen zullen wij jullie op de hoogte houden en daar waar mogelijk eventuele creditering weer naar de leden laten terugvloeien.

Het goede nieuws is dat er al een optie genomen is op de Sijsjesberg om deze zomer door te kunnen zwemmen. Wij hopen dat de zwemmers boven de 12 jaar van 12 juli tot en met 20 augustus daar weer gebruik van kunnen maken.

Het zal jullie niet ontgaan zijn dat onze huidige internetsite alweer enige jaren oud is. Wij hadden gehoopt tijdens de bbq om ons 40-jarig bestaan te vieren afgelopen zomer een nieuwe site met veel bombarie officieel live te laten gaan. Helaas……….
De nieuwe site is al wel op een haar na klaar met veel nieuwe looks en feels. Zodra deze echt live gaat melden wij dat natuurlijk.

Op deze nieuwe site is ook weer, net als op de oude, een button voor de sponsorkliks te vinden. Als wij allemaal onze internetbestellingen via deze link doen, levert dat de vereniging behoorlijk wat geld op. De meest gebruikte webwinkels zijn hierbij aangesloten. Het enige dat je hoeft te doen is via de website van de Aalscholver te bestellen. Op de site staat verder vermeld hoe e.e.a. ander werkt.

Zoals iedere vereniging die op vrijwilligers draait zijn ook wij continu op zoek naar leden die een bijdrage willen leveren aan de vereniging. Ook nu zijn wij op zoek naar versterking van het bestuur. Met name het secretariaat is een positie die op middellange termijn opnieuw vervuld moet worden. Nu behoort er een wervende tekst te komen die uitlegt waarom het zo leuk is om dat te doen. Helaas die komt er niet. Het is handiger om contact te zoeken met één van de bestuursleden die veel beter kan uitleggen wat die functie inhoudt.

Wij hopen dat een volgende nieuwsflits start met de woorden:” It giet oan!” Dan weten we allemaal dat de zwembaden weer opengaan. Tot die tijd: blijf gezond en alert.

Met sportieve groet, blijf gezond en alert.
Bestuur De Aalscholver


Contributie januari en februari 2021.

Beste leden, ouders en verzorgers,

Het bestuur heeft besloten de contributie over de maanden januari en februari 2021 niet te innen.
Daar er als gevolg van de coronacrisis niet gezwommen kan worden en het nog niet duidelijk is wanneer het zwembad weer opengaat wilde het bestuur wat betreft de contributie inning de leden tegemoet komen. Uiteraard zullen ook de jaarbetalers gecompenseerd worden.

Met sportieve groet, blijf gezond en alert.
Bestuur De Aalscholver


Contributie inning later.

Beste leden, ouders en verzorgers,

de inning van de verenigingscontributie voor de maand januari en de facturen voor de jaarbetalers voor 2021 die voor 28 januari geplanned stonden laten nog even op zich wachten.

Ter herinnering: vanaf 1 januari 2021 gaat de Aalscholver bankieren bij de RABO bank. Het nieuwe IBAN nummer wordt NL 34 RABO 0356 2388 30.

De automatisch incasso's worden voortaan via dit nummer geind en voor contributiebetalingen dient dit nieuwe nummer gebruikt te worden.

Met sportieve groet, blijf gezond en alert.
Bestuur De Aalscholver


Het allerbeste in 2021 toegewenst.

Met sportieve groet, blijf gezond en alert.
Bestuur De Aalscholver


Nieuwsflits 21 december 2020.

Beste leden, ouders en verzorgers,
Het jaar 2020 loopt alweer ten einde. Het is voorwaar een bewogen jaar geweest; wel zwemmen, niet zwemmen, wel zwemmen, niet zwemmen. De laatste maatregelen die ook de zwembaden aangaat hoeven wij waarschijnlijk niet te herhalen.

Er is wel een aantal andere zaken die het melden waard zijn:

  • Per ultimo november is onze vereniging een lid van verdienste rijker. Ron van der Zande is door het bestuur benoemd tot lid van verdienste. Ron heeft zich in de afgelopen 3+ decennia (!) als vrijwilliger in een veelvoud van functies ingezet. Tot op heden is hij nog steeds een onmisbare schakel in het draaiende houden van de vereniging in diverse functies. Ron is een voorbeeld van hoe leden zich als lid van een vereniging ten dienste kunnen maken. Een vereniging valt en staat met die leden die zich ook inzetten als vrijwilliger in wat voor vorm dan ook. Ergo; zonder vrijwilligers – geen vereniging. Nogmaals een dankwoord aan al die mensen die zich inzetten voor de Aalscholver.
  • In de nieuwsbrief van mei jl. hebben wij aangegeven dat het bestuur de jaarrekening van 2019 aan een kascommissie zou voorleggen ter beoordeling om daaropvolgend decharge te krijgen over deze jaarrekening. Het is ons niet gelukt dit te organiseren. Wij begrijpen dat de statuten ons wel hiertoe verplichten. Gezien de huidige situatie is ons voorstel om de jaarrekeningen van 2019 en 2020 in 1 keer middels een kascommissie aan de leden voor te leggen.
  • De begroting van 2021 behoren wij ook aan de leden voor te leggen ter beoordeling. Ook hier vragen wij begrip van de leden om dit anders vorm te geven. Ons voorstel is om de begroting achteraf goed te laten keuren door de leden zodra er weer ruimte is om bij elkaar te komen.
    De voorgestelde concept begroting is hier in te zien.
  • De begroting houdt wel rekening met een stijging van het aantal leden. Dat klinkt misschien raar in deze tijden. Toch moeten wij wel vooruit blijven kijken en onze begroting hierop stoelen.
  • Gezien het bovenstaande; werken met een begroting die nog niet door de leden is goedgekeurd, komen we in de vreemde situatie dat wij wel een “niet formeel goedgekeurde” contributieverhoging doorvoeren. Deze is voor 2021 gesteld op 5%. Wij vragen hiervoor begrip. Een te lage verhoging moet, net als een te hoge, achteraf toch worden bijgesteld.

Prettige feestdagen en een voorspoedig, gezond en sportief 2021 toegewenst.

Met sportieve groet, blijf gezond en alert.
Bestuur De Aalscholver


Het IBAN rekeningnummer van ZV de Aalscholver verandert per 1 januari 2021.

Beste leden, ouders en verzorgers,
vanaf 1 januari 2021 gaat de Aalscholver bankieren bij de RABO bank.
Het nieuwe IBAN nummer wordt NL 34 RABO 0356 2388 30.

De automatisch incasso's worden via dit nummer geind en voor contributiebetalingen dient dit nieuwe nummer gebruikt te worden.

Let op: Dit staat los van het depot van de wedstrijdzwemmers. Betalingen hiervoor dienen het daarvoor bestemde ING IBAN nummer plaats te vinden.

Met sportieve groet, blijf gezond en alert.
Bestuur De Aalscholver


Alle zwemactiviteiten vervallen tot 19 jan 2021.

Vanuit regeringswegen is besloten de zwembaden, i.v.m. de corona situatie, te sluiten.
Hierdoor komen alle trainingen tot 19 januari 2021 te vervallen.

Prettige feestdagen en een voorspoedig, gezond en sportief 2021 toegewenst.

Met sportieve groet, blijf gezond en alert.
Bestuur De Aalscholversitemap-20090818.gif © Zwemsportvereniging De Aalscholver laatste update 23 mei 2021