Documenten en info

Algemene Ledenvergadering

  • Datum: 07 december 2021
  • Aanvang:  20:00
  • Plaats: Online mbv TEAMS
  • Aanmelden:  Peter Zwerver / Karsten Helmhout (secretaris@aalscholver.com)

Agendapunt:

Aanname nieuwe Statuten

Achtergrond:

Op de ALV van 23 november 2021  hebben de  aanwezige leden voor het aannemen van de nieuwe statuten gestemd. Dit is echter niet voldoende om deze daadwerkelijk na toetsing van de notaris te wijzigen. Het quorum is niet gehaald.

De oude statuten stellen dan dat er tussen de 2 en 4 weken na de ALV waarin de statuten in stemming zijn gebracht een nieuwe ALV uitgeschreven moet worden waarin de aanname van de nieuwe statuten opnieuw in stemming gebracht moet worden. Tijdens deze bijzondere ALV geldt het quorum niet meer.

Deze nieuwe ALV is gepland op 7 december aanstaande. Het enige agendapunt is dan ook; de nieuwe statuten. Bekijk alsjeblieft de nieuwe statuten aandachtig; het gaat om jouw vereniging. Mochten er vragen en/of opmerkingen zijn, dan is het gezien de vorm waarin de ALV waarschijnlijk gehouden gaat worden wel handig om dit vooraf via e-mail bij de secretaris aan te leveren.

Door de huidige ontwikkelingen is een ALV  met fysieke aanwezigheid van de leden niet mogelijk. Het wordt nu een online versie. Meld je voor de TEAMS link aan bij de secretaris.

Met sportieve groet, namens het “nieuwe” bestuur.
Ron Hubert

Documenten voor de Algemene Ledenvergadering.

Bestuurlijke en verenigings documenten

Onderstaand een overzicht van formele documenten van Zwemsportvereniging De Aalscholver zoals  de statuten en het huishoudelijk reglement. Daarnaast  documenten die wij als vereniging verplicht zijn aan te houden om op een veilige manier het zwembad te mogen gebruiken.

Stukken Algemene Ledenvergaderingen

De Algemene Ledenvergadering van 23 november 2021.

De Algemene Ledenvergadering van 14 november 2019.

De Algemene Ledenvergadering van 23 oktober 2019.