Documenten en info

Volgende Algemene Ledenvergadering

Datum:
9 mei 2022
Aanvang:
19.30 uur
Aanmelden:
secretaris@aalscholver.com
Agenda:
  1. Opening
  1. Inventarisatie rondvraag
  1. Ingekomen stukken en mededeling bestuur
  1. Notulen vorige ALV 7 december 2021
  1. Goedkeuring jaarrekening 2021
  1. Barbecue op zaterdag 2 juli
  1. Beleidsplan 2017 – 2020, terugblik en vooruitblik
  1. Rondvraag (zie punt 2.)
  1. Sluiting

Bestuurlijke en verenigings documenten

Onderstaand een overzicht van formele documenten van Zwemsportvereniging De Aalscholver zoals  de statuten en het huishoudelijk reglement. Daarnaast  documenten die wij als vereniging verplicht zijn aan te houden om op een veilige manier het zwembad te mogen gebruiken.

Stukken Algemene Ledenvergaderingen

De Algemene Ledenvergadering van 9 mei 2022
De Algemene Ledenvergadering van 7 december 2021.

Concept statuten goedgekeurd door de leden en gaat nu naar de notaris ter goedkeuring.

De Algemene Ledenvergadering van 23 november 2021.
De Algemene Ledenvergadering van 14 november 2019.
De Algemene Ledenvergadering van 23 oktober 2019.