Documenten en info

Volgende Algemene Ledenvergadering

Datum:
NTB
Aanvang:
NTB
Aanmelden:
secretarisaalscholver.com
Vergaderstukken:
 NTB

Bestuurlijke en verenigings documenten

Onderstaand een overzicht van formele documenten van Zwemsportvereniging De Aalscholver zoals  de statuten en het huishoudelijk reglement. Daarnaast  documenten die wij als vereniging verplicht zijn aan te houden om op een veilige manier het zwembad te mogen gebruiken.

De Aalscholver