Documenten en info

Volgende Algemene Ledenvergadering

Datum:
22 november 2022
Aanvang:
19.00 (in de zwemkantine)
Aanmelden:
secretarisaalscholver.com
Agenda:

Boekjaar aanpassing enquete

De laatste wijzigingen in de vernieuwde statuten geeft de mogelijkheid om in de financiële administratie over te gaan naar een gebroken boekjaar. Dat is een boekjaar dat niet gelijkloopt met het kalenderjaar, maar met het sportseizoen. Hiervoor moeten de leden wel toestemming geven. Voordat we daarvoor een ALV beleggen, kiezen wij ervoor eerst eens te polsen of er überhaupt bezwaren zijn.

De penningmeester, Joanna van Es, heeft een aantal overwegingen vanuit haar visie op een rijtje gezet om de wens van het bestuur te motiveren:

Voordelen van een gebroken boekjaar:

  • Het is heel overzichtelijk als de begroting gelijkloopt met het sportjaar.
  • De begroting sluit goed aan bij de werkelijke activiteiten en eventuele investeringen.
  • De resultaten over het sportseizoen zijn in 1 keer overzichtelijk. Dat geeft een beter beeld dan wanneer er 2 halve seizoenen in de jaarrekening staan.
  • Het is voor de commissies makkelijker om de begroting aan te leveren.

Nadelen van een gebroken boekjaar:

  • KNZB-contributie is per kalenderjaar.
  • KNZB bedragen worden per kalenderjaar vastgesteld.
  • Indexering van de zwembadhuur wordt per kalenderjaar vastgesteld.

Vragen en bezwaren

Er kunnen natuurlijk nog legio vragen vanuit de leden zijn en die moeten dan ook gesteld kunnen worden. Vragen en bezwaren kunt u mailen naar penningmeesteraalscholver.com

Bestuurlijke en verenigings documenten

Onderstaand een overzicht van formele documenten van Zwemsportvereniging De Aalscholver zoals  de statuten en het huishoudelijk reglement. Daarnaast  documenten die wij als vereniging verplicht zijn aan te houden om op een veilige manier het zwembad te mogen gebruiken.

Stukken Algemene Ledenvergaderingen

De Algemene Ledenvergadering van 22 nov 2022
 
De Algemene Ledenvergadering van 9 mei 2022
 
De Algemene Ledenvergadering van 7 december 2021.

Concept statuten goedgekeurd door de leden en gaat nu naar de notaris ter goedkeuring.

 
De Algemene Ledenvergadering van 23 november 2021.
 
De Algemene Ledenvergadering van 14 november 2019.

De Algemene Ledenvergadering van 23 oktober 2019.