Aalscholver Hall of Fame

Zonder vrijwilligers kunnen we niet binnen onze vereniging. Gelukkig zijn er leden die de vereniging op allerlei fronten ondersteunen en er veel van hun vrije tijd in steken. Van deze personen zijn er enkelen die uitzonderlijk veel voor de vereniging doen of gedaan hebben waarop het bestuur en/of de leden besloten hebben deze hiervoor extra te bedanken door ze te benoemen tot erelid of lid van verdienste
Hieronder volgen de huidige bekende personen. 

Mogelijk zijn er in de begindagen van de vereniging meer van deze benoemingen  geweest. Mocht u namen missen meld dit a.u.b. via het contactformulier. 

Leden van verdienste

RON HUBERT

Lid van verdienste sinds 25 november 2023.

Sebastiaan van oogen

Lid van verdienste sinds 2 juli 2022.

Maryse Kanse

Lid van verdienste sinds 2 juli 2022.

Andre Maas

Lid van verdienste sinds 5 februari 2022.

Ron van der Zande

Lid van verdienste sinds 23 november 2020.

Peter van de VeLDE

Postuum lid van verdienste na zijn veel te vroeg overlijden in 2014. 

Bep van Heuveln

Lid van verdienste sinds 26 juni 2004.

Jos verhoeven

Lid van verdienste sinds  26 juni 2004.

Marcel van Alder

Lid van verdienste sinds  26 juni 2004.

Maarten Bouman

Lid van verdienste sinds 26 juni 2004. 
Helaas  veel te vroeg overleden.

Peter Leguit

Lid van verdienste sinds 13 augustus 1997.

De Aalscholver