Lid worden, Opzeggen,
contributie.

Hoe kan ik lid worden?

Wil je komen zwemmen bij de Zwemsportvereniging De Aalscholver, maar weet je niet zeker of je het wel echt leuk vindt? Kom dan eens langs voor een proefles tijdens één van de wekelijkse trainingen (zie trainingstijden). Je kunt bij ons gratis twee proeflessen volgen. Wanneer je het leuk vindt en de trainer je prestaties voldoende vindt om mee te kunnen doen met de trainingen, dan kun je lid worden en het onderstaande inschrijfformulier invullen.
Lees deze pagina en het inschrijfformulier a.u.b. goed door om te weten waar je mee instemt.

Inschrijfformulier en toestemmingsverklaring

Inschrijfformulier

Wanneer u dan besluit om lid te worden van Zwemsportvereniging De Aalscholver dient u het inschrijfformulier in te vullen en te ondertekenen. Met het ondertekenen accepteert u de regels en voorwaarden genoemd in het huishoudelijk reglement en de statuten van de vereniging.
Uw handtekening is noodzakelijk i.v.m. de benodigde betaling en/of de af te geven machtiging tot automatische incasso.
Tevens verklaart u met de ondertekening dat u (of uw kind) voldoende medisch gezond is om aan de sportbeoefening bij de vereniging deel te nemen.

Toestemmingsverklaring

Voor het goed functioneren van onze vereniging willen wij u graag informeren over de vereniging, sportactiviteiten en aanbiedingen en dergelijke. Ook willen we speelschema’s, wedstrijduitslagen en soms ook foto’s en filmpjes van u op internet, apps en social media plaatsen. Op het inschrijfformulier vragen wij u dan ook toestemming om uw gegevens hiervoor te gebruiken. De toestemming geldt alleen voor de op het inschrijfformulier aangevinkte en beschreven redenen, gegevens en organisaties. Voor nieuwe gegevensverwerkingen vraagt de vereniging u opnieuw om toestemming. U mag de toestemming op elk moment intrekken.

Leest u alstublieft het inschrijfformulier goed door. Heeft u daarna nog vragen, kijk dan bij de veelgestelde vragen. Of neem, bij voorkeur per email, contact op met de ledenadministratie.

Download het inschrijfformulier met toestemmingsverklaring en open het met Acrobat reader,
– vul elektronisch in, print het formulier uit en onderteken het of
– print het formulier uit, vul het in blokletters met de hand in en onderteken het.
Geef het ondertekende formulier aan een trainer zodat deze het formulier in de brievenbus kan doen die in het materiaalhok van de Aalscholver hangt. Dan zal de ledenadministratie deze zo snel mogelijk verwerken.

verenigings CONTRIBUTIE

De contributie is verschuldigd over de maanden januari t/m juni en juli t/m december.

*geen contributie-inning in juli en augustus

Contributiebedragen per activiteit in 2024Per jaarTermijnbedrag*
Sterrenplan
Sterrenplan€ 273,00€ 27,30
Wedstrijdzwemmen
TrainTechniek€ 368,00€ 36.80
TrainTechniek Zaterdag toeslag€ 60,00€ 6,00
TrainTrainen€ 475,00€ 47,50
Masters€ 397,00€ 39,70
Waterpolo
Junioren (t/m 15 jaar*)€ 382,00€ 38,20
Senioren (16 jaar en ouder*)€ 432,00€ 43,20
Niet-trainend lid
Waterpolo of Wedstrijdzwemmen€ 120,00€ 12,00
Gezinskorting
Gezinskorting (zie huishoudelijk reglement voor toepassing)€ 90,00€ 9,00
KNZB bondsbijdrage per lid per jaar (Altijd voor een heel jaar vesrchuldigd!)
Basiscontributie + verzekering€ 24,00€ 2,40
Startvergunning jeugd t/m 11 jaar + basiscontributie + verzekering€ 24,00€ 2,40
Startvergunnig 12 jaar en ouder + basiscontributie + verzekering€ 60,00€ 6,00
*Leeftijd bepaling
Voor het bepalen van de leeftijd wordt uitgegaan van de methode die de KNZB hanteert.
Dat wil zeggen de leeftijd van een lid op 31 december van het kalenderjaar is bepalend.
Er worden geen inschrijfkosten gehanteerd!

KNZB contributie en startvergunning

Naast de contributie is men, ongeacht de lidmaatschapsduur in een jaar, altijd de volledige KNZB-bondsbijdrage verschuldigd voor een geheel jaar.

Alle leden van Sterrenplan, waterpolo en wedstrijdzwemmen worden geacht een startvergunning te hebben en aan wedstrijden deel te nemen.
Alleen voor masters bestaat deze startvergunning verplichting niet.

Betaling

De contributie van Zwemsportvereniging De Aalscholver betaal je per kalenderjaar (van 1 januari t/m 31 december).
Er worden 10 maanden in rekening gebracht en je kunt op twee manieren betalen.

Betaling ineens

Je krijgt dan een factuur voor het gehele contributiebedrag, inclusief het KNZB bedrag, dat je zelf naar De Aalscholver overmaakt.
Als je na 31 januari lid wordt, dan wordt ook het KNZB-bedrag van de voorgaande maanden in rekening gebracht.

Betaling in maandelijkse termijnen via een automatische incasso

Met de af te geven machtiging tot automatische incasso zorgen wij ervoor dat de contributiebedragen worden geïncasseerd. Dat gebeurt rond de 28ste van elke maand. De KNZB-bondscontributie wordt ook per maand geïncasseerd. Als ja na 31 januari lid wordt, dan wordt ook het KNZB-bedrag van de voorgaande maanden op de eerste factuur in rekening gebracht. Zeg je op per 30 juni, dan worden de maanden juli t/m december op de laatste factuur in rekening gebracht.

Rekeningnummer wijzigen

Als je een eerder opgegeven rekeningnummer wilt wijzigen vragen we je om de machtigingskaart te downloaden, in te vullen en te ondertekenen. Je kunt deze kaart inleveren bij je trainer.

Ledenadministratie

Voor vragen over je lidmaatschap, de contributie, een opzegging of het inschrijfformulier kun je een e-mailbericht sturen aan de ledenadministratie. Op de contact pagina staan de contact personen voor de ledenadministratie.

Opzeggen lidmaatschap

Natuurlijk hopen we dat je lang lid blijft van onze vereniging. Maar soms kan het niet anders. Raadpleeg bij opzeggen de regels uit het huishoudelijk reglement en de statuten (zie bestuurlijke stukken). Hieronder vind je een korte samenvatting daarvan.

Opzeggen alleen per 30 juni en 31 december

Let op: De vaak genoemde opzegtermijn van 1 maand geldt niet voor sportverenigingen.
Voor het lidmaatschap van een vereniging geldt niet het consumentenrecht, maar het verenigingsrecht. Een vereniging mag zelf bepa­len wanneer en hoe je het lidmaatschap kunt stoppen. Bij de Aalscholver is dat per 30 juni of 31 december.

schriftelijk naar de ledenadministratie

Opzeggingen per 30 juni, dienen voor 1 juni, en per 31 december, dienen voor 1 december, schriftelijk of per e-mail (ledenadministratieaalscholver.com) door de ledenadministratie ontvangen te zijn.

Een mondelinge opzegging bij de trainer is niet voldoende. Uiteraard verwachten wij dat je ook de trainer van de voorgenomen beëindiging van het lidmaatschap op de hoogte stelt.

Een opzegging wordt altijd schriftelijk of per e-mail bevestigd. Denk hierbij aan mail in uw SPAMBOX. Heb je geen bevestiging ontvangen informeer dan bij de ledenadministratie of zij uw opzegging wel hebben ontvangen. Je blijft altijd zelf verantwoordelijk voor het tijdig doen van de opzegging.

Restitutie van reeds betaalde verenigingscontributie

In sommige gevallen bestaat er recht op restitutie van reeds betaalde contributie. Restitutie wordt alleen gegeven over gehele kalendermaanden. Dit geldt zowel voor leden die per jaar betalen, als voor leden die een machtiging voor automatische incasso hebben afgegeven. Er wordt hierbij geen onderscheid gemaakt tussen sterrenplan, waterpolo of wedstrijdzwemmen.

Restitutie en bijbetaling van KNZB contributie

Ongeacht de lidmaatschapsduur in een jaar ben je altijd de volledige KNZB-bondsbijdrage voor een geheel jaar verschuldigd. Restitutie van de KNZB-bondsbijdrage is niet mogelijk en het restbedrag zal bij opzegging per 30 juni alsnog in rekening worden gebracht voor de maanden juli t/m december.

Statuten en huishoudelijk reglement

De  exacte regels staan beschreven in het huishoudelijk reglement en de statuten (zie bestuurlijke stukken).

De Aalscholver