Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Regelmatig worden ons vragen gesteld over de vereniging.
Graag geven wij alvast antwoord op de meest gestelde.

Staat uw vraag er niet tussen, neemt u dan alstublieft contact met ons op.
Zie hiervoor de contact pagina.

Antwoorden

Hoe wordt de contributie berekend?

De contributie wordt berekend over een kalenderjaar.
Bij later beginnen, of opzeggen per 30 juni, wordt de contributie naar rato berekend.

Wat is de KNZB-contributie en moet ik die altijd betalen?

De KNZB int bij de zwemverenigingen voor iedereen die in een jaar lid is of lid is geweest een vast bondscontributie jaarbedrag.
De KNZB-contributie is dus voor elk lid altijd een volledig jaarbedrag, ongeacht het lid worden of opzegmoment.
Wij berekenen de KNZB-contributie door aan het lid en vermelden dit bedrag apart op de nota.
Op de eerste of laatste nota zal betalen, daarom  het restant bedrag verrekend worden.

Betaalt iedereen KNZB-contributie?

Iedere zwemverenging krijgt dezelfde kosten per lid door de KNZB doorberekend. Ook voor vrijwilligers krijgen wij een nota van de KNZB voor hun contributie. Zwemsportvereniging De Aalscholver heeft er voor gekozen om de vrijwilligers de KNZB-contributie niet zelf te laten betalen; deze berekenen wij door aan de zwemmende leden. Door deze en andere doorbelastingen kunnen de KNZB-contributiebedragen per vereniging verschillen.
De KNZB bondsbijdrage staat apart op de contributie nota vermeld.

Hoe kan ik mij inschrijven als lid van De Aalscholver?

Wij verwijzen hiervoor naar de pagina over lid worden.

Hoe kan ik mijn lidmaatschap opzeggen?

Wij verwijzen hiervoor naar de pagina over opzeggen.

Hoe kan ik een nieuw rekeningnummer doorgeven voor de automatische incasso?

Voor een machtiging tot automatische incasso is een handtekening nodig. Een wijziging van het rekeningnummer kunt u dan ook alleen schriftelijk doorgeven.
Download de machtigingskaart, vul deze in en verstuur deze naar de ledenadministratie.

Ledenadministratie

Voor vragen omtrent uw lidmaatschap, de contributie, een opzegging of indien het inschrijfformulier niet helemaal duidelijk is, kunt u bij voorkeur per e-mail contact opnemen met de ledenadministatie.

De ledenadministatie is gesplitst per afdeling, zie hiervoor de contact pagina.

De Aalscholver