zwemvereniging Zwemsportvereniging De Aalscholver, Almere

Klik hier voor het laatste verenigingsnieuws.

Lees het Protocol Verantwoord Zwemmen van De Aalscholver voordat je komt trainen
goed door en houd je aan de aanwijzingen van de trainers en bad personeel.

Veelgestelde vragen

Regelmatig worden ons vragen gesteld over de vereniging.
Graag geven wij alvast antwoord op de meestgestelde.
Staat uw vraag er niet tussen, neemt u dan alstublieft contact met ons op.

Postadres

Zwemsportvereniging De Aalscholver
Email: aalscholverat-20090607.gifaalscholver.com
Postbus 129
1300AC Almere

Vragen over de vereniging

  1. Hoe wordt de contributie berekend?
  2. Wat is de KNZB-contributie en moet ik die altijd betalen?
  3. Betaalt iedereen KNZB-contributie?
  4. Hoe kan ik mij inschrijven als lid van De Aalscholver?
  5. Hoe kan ik mijn lidmaatschap opzeggen?
  6. Hoe kan ik een nieuw rekeningnummer doorgeven voor de automatische incasso?

Antwoorden

Hoe wordt de contributie berekend?

De contributie wordt berekend over een kalenderjaar.
Bij later beginnen, of opzeggen per 30 juni, wordt de contributie naar rato berekend.

naar boven

Wat is de KNZB-contributie en moet ik die altijd betalen?

De KNZB rekent een bondscontributie per lid en int dit bij de zwemverenigingen.
Wij berekenen de KNZB-contributie door aan het lid en vermelden dit bedrag apart op de nota.
De KNZB-contributie is voor elk lid altijd een volledig jaarbedrag, ongeacht het lid worden of opzegmoment.

naar boven

Betaalt iedereen KNZB-contributie?

Iedere zwemverenging krijgt dezelfde kosten per lid door de KNZB doorberekend. Ook voor vrijwilligers krijgen wij een nota van de KNZB voor hun contributie.
Zwemsportvereniging De Aalscholver heeft er voor gekozen om de vrijwilligers de KNZB-contributie niet zelf te laten betalen; deze berekenen wij door aan de zwemmende leden.
Door deze en andere doorbelastingen kunnen de KNZB-contributiebedragen per vereniging verschillen.
De KNZB bondsbijdrage staat apart op de contributie nota vermeld.

naar boven

Hoe kan ik mij inschrijven als lid van De Aalscholver?

Wij verwijzen hiervoor naar de pagina over lid worden.

naar boven

Hoe kan ik mijn lidmaatschap opzeggen?

Wij verwijzen hiervoor naar de pagina over opzeggen.

naar boven

Hoe kan ik een nieuw rekeningnummer doorgeven voor de automatische incasso?

Voor een machtiging tot automatische incasso is een handtekening nodig. Een wijziging van het rekeningnummer kunt u dan ook alleen schriftelijk doorgeven.
Download de machtigingskaart, vul deze in en verstuur deze naar de ledenadministratie.

Ledenadministratie

Voor vragen omtrent uw lidmaatschap, de contributie, een opzegging of indien het inschrijfformulier niet helemaal duidelijk is, kunt u bij voorkeur per e-mail contact opnemen met de ledenadministatie. De ledenadministatie is gesplitst per sporttak / geleding. Gaarne in de email uw telefoonnummer vermelden.

Sterrenplan:
Maryse Kanse Email: leden-sterat-20090607.gifaalscholver.com Tel: 036-531-0575
Waterpolo:
Frida de Lange Email: leden-poloat-20090607.gifaalscholver.com
Masters, Wedstrijdzwemmen, Algemeen:
Ron van der Zande Email: ledenadministratieat-20090607.gifaalscholver.com Tel: 06-33622422

naar boven

sitemap-20090818.gif © Zwemsportvereniging De Aalscholver laatste update 27 december 2019