De belangrijkste leden

Onze vrijwilligers zijn onze belangrijkste leden!
Dit lijkt een vreemde uitspraak, omdat de zwemmende leden ook de betalende leden zijn; een zwemmend lid kan echter ook een taak als vrijwilliger vervullen.
Daarnaast zijn er velen die zich volledig belangeloos voor onze vereniging inzetten. Zonder vrijwilligers kan onze vereniging niet bestaan, simpelweg omdat wij onvoldoende financiële middelen bezitten om een salaris te betalen. Iedereen die binnen De Aalscholver een taak vervult is vrijwilliger:

 • trainers bij sterrenplan, waterpolo of wedstrijdzwemmen
 • waterpolo-scheidsrechters en zwemmers die bij waterpolo de wedstrijdtelling doen
 • tijdwaarnemers, kamprechters en andere juryleden tijdens zwemwedstrijden
 • bestuursleden en deelnemers in commissies
 • etcetera.

Vrijwillig, maar niet vrijblijvend

Dit is een veel gehoorde uitspraak, maar wel één met een belangrijke lading.
Wanneer u zich namelijk als vrijwillger aanmeldt (hetgeen wij alleen maar kunnen toejuichen), dan verwachten wij ook van u dat u uw taken op een goede manier verricht. Bovendien verwachten wij dat wij op u en uw aanwezigheid kunnen rekenen. Als tegenprestatie kan een vrijwilliger, wanneer deze aan een aantal voorwaarden voldoet, in aanmerking komen voor een kleine vergoeding voor de verrichte taken.

Extra vrijwilligers

Hulp van extra vrijwilligers is altijd welkom. Het betreft hier allerhande taken; van zaken die niet meer dan een uurtje per maand kosten, tot taken die een groter beslag op uw tijd kunnen leggen. U bepaalt voor een deel zelf hoe en wanneer u de taak invult.

Bovendien staat een vrijwilligerstaak goed als ervaring op uw CV bij een toekomstige sollicitatie.

In een aantal gevallen (bij voorbeeld als trainer of zweminstructeur) bestaat er de mogelijkheid om op kosten van de vereniging de benodigde diploma’s te behalen.

Wanneer u als zwemmend lid, als ouder of wellicht als buitenstaander, iets extra’s voor De Aalscholver wilt doen, meldt u zich dan aan als vrijwilliger. Dit kunt u doen bij de trainer, bij een lid van het bestuur of bij een andere vrijwilliger die u al kent.

Voor meer informatie over de vacatures, of ander vrijwilligerswerk bij De Aalscholver, kunt u contact opnemen met een bestuurslid.

Veiligheid

Als vrijwilliger, die langs de kant van het bad staat, tijdens trainingen en wedstrijden in ons thuisbad in Almere-Poort of tijdens een mogelijke badhuur in Almere-Stad is het noodzakelijk om op de hoogte te zijn van de eisen die door Optisport, de beheerder van de zwembaden, aan ons als huurder gesteld worden.
Het is dan ook van groot belang dat u de onderstaande document goed doorleest.
Organisatie van de veiligheid bij ZV De Aalscholver

Ook is er de nog wat algemene informatie beschikbaar.
BHV in de sportvereniging
FAQ Veiligheid en Verantwoordelijkheid
De wettekst omtrent het “besluit hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden” kunt u nalezen op de website van Stichting AB en op de website van de overheid.

De zaken rondom veiligheid worden gecoördineerd door:

Veiligheidscoördinator

Heb je vragen over dit onderwerp?
Email: Veilig-toezichtaalscholver.com
Gaarne in de email uw telefoonnummer vermelden.

Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)

ZSV De Aalscholver vraagt aan al haar vrijwilligers een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). Met zo’n verklaring toont de vrijwilliger aan dat hij niet veroordeeld is voor ernstige delicten, zoals een zeden- of geweldsdelict. Zonder een VOG zal er geen vrijwilligerswerk meer voor de vereniging kunnen worden gedaan wanneer er sprake is van direct contact tussen de vrijwilliger en minderjarigen.

Deze VOG is door de vrijwilligers van ZSV De Aalscholver gratis aan te vragen wanneer de vereniging deze aanvraag initieert.

Meer informatie over het gehele preventief beleid van ZSV De Aalscholver staat beschreven in het 
Preventief Beleid van ZSV de Aalscholver (versie 2.0).

CODE BLAUw; ZWEM SPORTIEF

Wat is Code Blauw?

Code Blauw: staat voor respect, sportiviteit, veiligheid en plezier!
Met Code Blauw laten de KNZB, zwemverenigingen en zwembaden zien dat we ons samen sterk maken voor een sportief en veilig zwemklimaat. Het is onze ambitie om een blauwe golf te creëren, waarbij iedereen elkaar aansteekt om op een positieve manier met elkaar, met de sport en de faciliteiten om te gaan.
Voor meer informatie over code blauw: KNZB Code Blauw.

Ook ZSV De Aalscholver streeft naar een zwemsportklimaat, waarin iedereen respectvol met elkaar omgaat, zich houdt aan de regels, zich inzet om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen en vooral veel plezier maakt samen.
Hiervoor hebben wij binnen onze vereniging een aantal regels opgesteld.

 1. Gedragsregels voor vrijwilligers
  De gedragsregels zijn bedoeld om ongewenst gedrag in de relatie sporter en trainer/begeleider/vrijwilliger te verkleinen. Van elke vrijwilliger actief binnen De Aalscholver wordt verwacht dat hij/zij zich in kennis stelt van deze gedragsregels en ook een verklaring ondertekent dat hij/zij akkoord gaat met deze gedragsregels. De gedragsregels staan beschreven in de Gedragscode Vrijwilligers van ZSV de Aalscholver (versie 2.0).
 2. Aannamebeleid
  ZSV De Aalscholver wil voorkomen dat er binnen de vereniging een pleger van seksueel misbruik onder valse voorwendselen actief wordt als vrijwilliger. Daarom doorlopen wij de volgende stappen bij aanname van nieuwe vrijwilligers:
  • houden van een kennismakingsgesprek
  • checken van referenties; bel de club waar de vrijwilliger vandaan komt
  • aanvragen van een VOG en herhaal dit elke drie jaar
  • maak de vrijwilliger bekend met de gedragsregels (zie punt 1).
 3. Vertrouwenscontactpersoon
  ZSV De Aalscholver beschikt over een vertrouwenscontactpersoon. Mocht je te maken krijgen met ongewenst gedrag zoals seksuele intimidatie, dan kan je contact opnemen met onze vertrouwenscontactpersoon.
  Uiteraard kunnen leden ook terecht bij de vertrouwenscontactpersonen van de KNZB of bij het Vertrouwenspunt Sport.

VERTROUWENSPERSOON

Heb je behoefte aan een gesprek met een vertrouwenspersoon?
Bel mij op tel nr 06-50929085 of mail naar vertrouwenscontactpersoonaalscholver.com. 
Graag in de email uw telefoonnummer vermelden.

Vriendelijke groet,
Joop van Heuveln

De Aalscholver