Vertrouwenscontactpersoon

Op deze pagina vind je tips voor leden, coaches en trainers voor het onderhouden van een veilige en prettige sfeer:
 

Grensoverschrijdend gedrag


Sportclubs worden regelmatig geconfronteerd met ongewenst gedrag. Denk bijvoorbeeld aan de grove overtredingen in het zwembad, te fanatieke ouders langs de badrand, schelden, het bedreigen van scheidsrechters, discriminerende opmerkingen
en seksuele intimidatie. Ook in jouw vereniging kan grensoverschrijdend gedrag plaatsvinden en dat heeft veel impact op de betrokkene(n), op je organisatie/vereniging én op het sportplezier van betrokkenen.

Onder het thema Code Blauw onderscheidt de KNZB de volgende gedragen als grensoverschrijdend gedrag:

• Pesten • Discriminatie • Bedreiging • Belediging • Mishandeling • Seksuele intimidatie • Matchfixing • Doping

Grensoverschrijdend gedrag is volop in de media. Helaas blijkt dat
iedereen er waarschijnlijk wel eens mee te maken gaat krijgen. Wist je dat de vereniging altijd verplicht is om melding te doen van
grensoverschrijdend gedrag?

Voor een melding van grensoverschrijdend gedrag neem contact op met de vertrouwenscontactpersoon van de Aalscholver:

Tel: 06-50929085 – Joop van Heuveln

Mail: vertrouwenscontactpersoonaalscholver.com

of van de KNZB:

Tel: 06-25404170 – Quintalle Nix

Tel: 06-53735958 – Marjolein de Gelder
Mail: vcpknzb.nl

 Gebruik van sociale media

 
 
 
 
 


 

VERTROUWENS
contactPERSOON

Heb je behoefte aan een gesprek met een vertrouwenspersoon?
Bel mij op tel nr 06-50929085 of mail naar vertrouwenscontactpersoonaalscholver.com. 
Graag in de email uw telefoonnummer vermelden.

Vriendelijke groet,
Joop van Heuveln

De Aalscholver