zwemvereniging Zwemsportvereniging De Aalscholver, Almere

Klik hier voor het laatste verenigingsnieuws.

Lees het Protocol Verantwoord Zwemmen van De Aalscholver voordat je komt trainen
goed door en houd je aan de aanwijzingen van de trainers en bad personeel.

Lid worden

Hoe kan ik lid worden?

Voordat u lid wordt kunt u voor het waterpolo, wedstrijdzwemmen of sterrenplan elk twee proeflessen volgen. U kunt een afspraak voor een proefles maken met een contact persoon van de betreffende geleding.
Op de Contact pagina staan de contact personen en de trainingstijden.

Inschrijfformulier met toestemmingsverklaring

Wanneer u dan besluit om lid te worden van Zwemsportvereniging De Aalscholver dient u het Inschrijfformulier met toestemmingsverklaring in te vullen en te ondertekenen. Met het ondertekenen accepteert u de regels en voorwaarden genoemd in het huishoudelijk reglement en de statuten van de vereniging. Uw handtekening is noodzakelijk i.v.m. de benodigde betaling en/of de af te geven machtiging tot automatische incasso.
Tevens verklaart u met de ondertekening dat u (of uw kind) voldoende medisch gezond is om aan de sportbeoefening bij de vereniging deel te nemen.

Leest u alstublieft het inschrijfformulier aandachtig door. Heeft u daarna nog vragen, kijk dan bij de veelgestelde vragen. Indien het dan nog niet helemaal duidelijk is, neemt u dan, bij voorkeur per email, contact op met de ledenadministratie.

Download het inschrijfformulier met toestemmingsverklaring en open het met Acrobat reader,
- vul elektronisch in, print het formulier uit en onderteken het of
- print het formulier uit, vul het met de hand in blokletters in en onderteken het.
Lever het ondertekende formulier in het zwembad bij een trainer in met het verzoek het formulier in de brievenbus in het Aalscholvermateriaalhok te doen ten behoeve van de verwerking door de ledenadministratie.

Toestemmingsverklaring

Voor het goed functioneren van onze vereniging willen wij u graag informeren over de vereniging, sportactiviteiten en aanbiedingen en dergelijke. Ook willen we speelschema's, wedstrijduitslagen en soms ook foto's en filmpjes van u op internet, apps en social media plaatsen. Op het inschrijfformulier vragen wij u dan ook toestemming om uw gegevens hiervoor te gebruiken. De toestemming geldt alleen voor de op het inschrijfformulier aangevinkte en beschreven redenen, gegevens en organisaties. Voor nieuwe gegevensverwerkingen vraagt de vereniging u opnieuw om toestemming. U mag de toestemming op elk moment intrekken.

Contributie

De contributie is verschuldigd over de maanden januari t/m juni en juli t/m december.
De KNZB contributie is ALTIJD voor een heel jaar verschuldigd.

Jaartarieven per activiteitBedrag 2020
Sterrenplan
Sterrenplan (t/m 11 jaar*)€ 231,00
Sterrenplan (12 jaar en ouder*)€ 231,00
Waterpolo
Junioren (t/m 15 jaar*)€ 312,00
Senioren (16 jaar en ouder*)€ 354,00
Wedstrijdzwemmen
TrainTechniek€ 312,00
TrainTechniek Zaterdag toeslag€ 30,00
TrainTrainen€ 411,00
Masters€ 339,00
Niet-trainend lid
Waterpolo of Wedstrijdzwemmen€ 102,00
Gezinskorting
Gezinskorting (zie huishoudelijk reglement voor toepassing)€ 90,00
KNZB bondsbijdrage voor elk lid per jaar
Basiscontributie + verzekering€ 22,00
Jeugd startvergunning t/m 11 jaar inclusief basiscontributie + verzekering€ 22,00
Startvergunnig 12 jaar en ouder inclusief basiscontributie + verzekering€ 54,00
*Leeftijd bepaling
Voor het bepalen van de leeftijd wordt uitgegaan van de methode die de KZNB hanteert zijnde de leeftijd van de persoon op 31 december van het kalenderjaar.

Wij hanteren geen inschrijfkosten!

Startvergunning

Alle leden van Sterrenplan, waterpolo en wedstrijdzwemmen worden geacht een startvergunning te hebben en aan wedstrijden deel te nemen. Alleen voor masters bestaat de startvergunning verplichting niet.

KNZB contributie

Naast de contributie is men, ongeacht de lidmaatschapsduur in een jaar, altijd de volledige KNZB-bondsbijdrage verschuldigd voor een geheel jaar.

Betaling

De contributie van Zwemsportvereniging De Aalscholver loopt per kalenderjaar (van 1 januari t/m 31 december). Er worden 12 maanden in rekening gebracht en u kunt op twee manieren betalen.

Betaling ineens

U krijgt een factuur voor het gehele contributiebedrag, inclusief het KNZB bedrag, dat u zelf naar De Aalscholver dient over te maken.
Indien men lid wordt na 31 januari wordt ook het KNZB bedrag van de voorgaande maanden op de factuur in rekening gebracht.

Betaling in maandelijkse termijnen via een automatische incasso

Na de door u afgegeven machtiging tot automatische incasso zorgen wij ervoor dat de contributiebedragen van uw rekening worden geïncasseerd.
De incasso wordt geind rond de 28ste van elke maand over dezelfde maand.
De KNZB-bondscontributie wordt per maand geïncasseerd (1/12e deel per keer). Indien men lid wordt na 31 januari wordt het KNZB bedrag van de voorgaande maanden op de eerste factuur in rekening gebracht. In dien men opzegt per 30 juni dan worden de maanden juli t/m december op de laatste factuur in rekening gebracht.

Rekeningnummer wijzigen

Indien u een eerder opgegeven rekeningnummer wilt wijzigen dan gaarne de machtigingskaart downloaden, invullen en ondertekenen. Lever het ondertekende formulier in het zwembad bij een trainer in met het verzoek het formulier in de brievenbus in het Aalscholvermateriaalhok te doen ten behoeve van de verwerking door de ledenadministratie.

Opzeggen alleen mogelijk per 30 juni of 31 december.

Zie opzeggen.

Statuten en huishoudelijk reglement

De definitieve regels staan beschreven in het huishoudelijk reglement (zie bestuurlijke stukken).

KvK en rekening

Inschrijving KvK Lelystad onder nummer 40060050
Opgericht op 5 februari 1979
Rekening (IBAN) NL81 INGB 0004 1811 05 t.n.v. ZV De Aalscholver, Almere
Kenmerk machtiging: contributie

Ledenadministratie

Voor vragen omtrent uw lidmaatschap, de contributie, een opzegging of indien het inschrijfformulier niet helemaal duidelijk is, kunt u bij voorkeur per e-mail contact opnemen met de ledenadministatie. De ledenadministatie is gesplitst per sporttak / geleding. Gaarne in de email uw telefoonnummer vermelden.

Sterrenplan:
Maryse Kanse Email: leden-sterat-20090607.gifaalscholver.com Tel: 036-531-0575
Waterpolo:
Frida de Lange Email: leden-poloat-20090607.gifaalscholver.com
Masters, Wedstrijdzwemmen, Algemeen:
Ron van der Zande Email: ledenadministratieat-20090607.gifaalscholver.com Tel: 06-33622422


sitemap-20090818.gif © Zwemsportvereniging De Aalscholver laatste update 10 februari 2020