zwemvereniging Zwemsportvereniging De Aalscholver, Almere

Klik hier voor het laatste verenigingsnieuws.

Lees het Protocol Verantwoord Zwemmen van De Aalscholver voordat je komt trainen
goed door en houd je aan de aanwijzingen van de trainers en bad personeel.

Opzeggen lidmaatschap

Uiteraard hopen wij dat u zo lang mogelijk lid blijft van onze vereniging. Desondanks kunnen we ons voorstellen dat u door bij voorbeeld een verhuizing of studie genoodzaakt bent om uw lidmaatschap op te zeggen.

De definitieve regels staan beschreven in het huishoudelijk reglement (zie bestuurlijke stukken); hieronder volgt een samenvatting.

Opzeggen alleen per 30 juni of 31 december.

De vereniging kent twee opzegmomenten: 30 juni en 31 december.
Opmerking: De vaak genoemende opzegtermijn van 1 maand geldt niet voor sportverenigingen.

Schriftelijk opzeggen

Opzeggingen per 30 juni, dienen voor 1 juni, en per 31 december, dienen voor 1 december, schrijftelijk of per e-mail door de ledenadministratie ontvangen te zijn.

Een mondelinge opzegging bij de trainer is niet voldoende. Uiteraard verwachten wij dat u ook de trainer van de voorgenomen beëindiging van het lidmaatschap op de hoogte stelt.

Een opzegging wordt altijd schriftelijk of per e-mail bevestigd. Denk hierbij aan mail in uw SPAMBOX. Heeft u geen bevestiging ontvangen informeert u dan bij de ledenadministratie of zij uw opzegging wel hebben ontvangen. U blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het tijdig doen van de opzegging.

Restitutie van reeds betaalde verenigingscontributie

In sommige gevallen bestaat er recht op restitutie van reeds betaalde contributie.
Restitutie wordt alleen gegeven over gehele kalendermaanden. Dit geldt zowel voor leden die per jaar betalen, als voor leden die een machtiging voor automatische incasso hebben afgegeven. Er wordt hierbij geen onderscheid gemaakt tussen sterrenplan, waterpolo of wedstrijdzwemmen.

Restitutie en bijbetaling van KNZB contributie

Ongeacht de lidmaatschapsduur in een jaar is men altijd de volledige KNZB-bondsbijdrage voor een geheel jaar verschuldigd. Restitutie van de KNZB-bondsbijdrage is niet mogelijk en het restbedrag zal bij opzegging per 30 juni alsnog in rekening worden gebracht voor de 2de helft van het jaar.

Vragen

Wij kunnen ons voorstellen dat u nog vragen heeft. De details kunt u in het huishoudelijk reglement nalezen (zie bestuurlijke stukken). Indien het dan nog niet helemaal duidelijk is, neemt u dan, bij voorkeur per email, contact op met de ledenadministratie.

Ledenadministratie

Voor vragen omtrent uw lidmaatschap, de contributie, een opzegging of indien het inschrijfformulier niet helemaal duidelijk is, kunt u bij voorkeur per e-mail contact opnemen met de ledenadministatie. De ledenadministatie is gesplitst per sporttak / geleding. Gaarne in de email uw telefoonnummer vermelden.

Sterrenplan:
Maryse Kanse Email: leden-sterat-20090607.gifaalscholver.com Tel: 036-531-0575
Waterpolo:
Frida de Lange Email: leden-poloat-20090607.gifaalscholver.com
Masters, Wedstrijdzwemmen, Algemeen:
Ron van der Zande Email: ledenadministratieat-20090607.gifaalscholver.com Tel: 06-33622422


sitemap-20090818.gif © Zwemsportvereniging De Aalscholver laatste update 26 december 2019