Mag ik mij even voorstellen.

Ik ben Joop van Heuveln, 74 jaar, vanaf heden door het bestuur van De Aalscholver aangesteld als Vertrouwenscontactpersoon (VCP) voor de vereniging.
Alle sportverengingen die aangesloten zijn bij een bond en uiteindelijk bij de NOC*NSF, zijn verplicht een VCP te benoemen. Deze persoon is onafhankelijk en heeft verder geen functies en/of taken in de vereniging.
Bij de VCP kan je terecht als je een melding wilt doen over:

Elke vorm van gedrag of toenadering, in verbale, non-verbale of fysieke zin, die:
        * Door de persoon, die het ondergaat als gedwongen en/of ongewenst wordt ervaren,
        * Als doel of gevolgd heeft de waardigheid van de persoon aan te tasten,
        * Plaatsvindt in de context van de sport.

In gewone mensentaal, als je slachtoffer bent of getuige bent geweest van pesten, negeren of erger van discriminatie, mishandeling of seksuele aanrakingen, door een medesporter, coach of trainer
of elke andere begeleider en/of bestuurder kan je dit melden bij de VCP.
Ik heb een rechtstreeks e-mailadres, vertrouwenscontactpersoon@aalscholver.com en bij spoed kan je mij direct bellen.
Mijn mobielnummer is 0650929085

 

De Aalscholver