Op 26 april 2022 heeft Bep van Heuveln een Koninklijke onderscheiding ontvangen.
Zij is benoemd tot “Lid in de Orde van Oranje Nassau”

Deze onderscheiding is toegekend als waardering voor al haar vrijwilligers activiteiten. Zij doet dit al vele jaren voor, onder andere, onze vereniging ZV De Aalscholver waarbij zij de vereniging ondersteund met haar vele werkzaamheden.

Bep van harte gefeliciteerd.

Bep van Heuveln


Bep samen met de andere onderscheiden personen.
De Aalscholver