De DEEN sponsoractie, waarbij je de Aalscholver kon sponsoren door spaarmunten te verzamelen tijdens het doen van boodschappen bij de Deen, is met succes afgerond.
De vereniging heeft uiteindelijk een cheque van € 500,- ontvangen.
We danken dan ook iedereen die heeft meegedaan met deze actie!