Gisteren bij de Minioren wedstrijd in Krommenie is onze official Jan Wierenga geslaagd voor Internationaal Tijdwaarnemer, bevoegdheid 3.

De Aalscholver