Wendy den Breejen is geslaagd voor de cursus tijdwaarnemer.

De Aalscholver