Ledenadministrateur gezocht

Beste leden, ouders van leden,

In verband met de verhuizing naar het midden van Nederland zal de huidige ledenadministrateur, Ron van der Zande, de vereniging gaan verlaten waardoor deze functie vacant wordt. De vereniging is dan ook op zoek naar een lid en/of ouder, die voor langere tijd, de ledenadministratie van de Aalscholver zou willen overnemen.

Om een idee te krijgen van wat deze functie inhoud hierbij een opsomming van de van toepassing zijnde activiteiten. 
Hierbij moet men denken aan een tijdsbesteding van gemiddeld 3 avonden per maand.

Werkzaamheden:

  • Opvoeren van nieuwe leden met de bijbehorende contributie activiteiten en categorieën a.d.h.v. de inschrijfformulieren. Hierbij is er ondersteuning door Maryse Kanse voor de Waterpolo en Sterrenplan leden.
  • Aanpassen contributie activiteiten en categorieën als gevolg van wijziging in zwem/polo activiteiten in overleg met de trainers.
  • Verstrekken van ledenlijsten aan de afdelingen ter controle van de juiste contributie activiteiten en categorieën en de  actualisatie van de t.b.v. de bij wedstrijdzwemmen gebruikte Team-Manager gegevens.
  • Beantwoorden en verwerken van de binnenkomende opzeggingen. Kan weliswaar alleen per 30 juni en 31 december maar elke maand komen deze verzoeken binnen en dienen beantwoord te worden.
  • Voorbereiden, controleren en klaarzetten van de maandelijkse contributie incasso run en/of het klaarzetten van de facturen voor de niet incasso betalers.
  • Aanmaken van de incasso run en deze inlezen bij de RABO-bank ter verwerking in de week voor de 28ste van elke maand.
  • Verzenden van facturen naar de jaarbetalers indien zij geen gebruik willen maken van een automatische incasso.
  • Afhandelen van de betaalde en niet betaalde facturen (storneringen) aan het begin van elke maand vanuit de bank gegevens van de RABO-bank.
  • Zorgen dat openstaande facturen betaald worden door het benaderen van de desbetreffende personen.
  • Incidenteel terugbetalen van verkeerd of te veel betaalde contributie. 

Benodigdheden:

Voor deze activiteiten dient men over een Windows/Mac computer te beschikken (geen Chromebook).
Een scanner is makkelijk maar kan omzeild worden.
Er wordt gebruik gemaakt van het JAVA programma Sportlink voor deze activiteiten.
Er wordt een VOG (Verklaring Omtrent het Gedrag) voor u aangevraagd.

Ondersteuning:

Uiteraard zullen wij u ondersteunen bij het leren gebruiken van Sportlink en de bijbehorende activiteiten. De huidige ledenadministrateur zal u hierbij helpen en is ook op zijn nieuwe adres hiervoor nog te benaderen. 

Interesse?       

Mocht u interesse hebben in deze functie dan kunt u een e-mail sturen naar Ledenadministratie@Aalscholver.com