Afgelopen weekend heeft heren 2 afscheid genomen van Ron Hubert als vaste keeper, hij was al gestopt maar het afscheid liet op zich wachten door het drukke programma van heren 2. Na afloop van dit afscheid heeft Mark Pol namens het bestuur bekend gemaakt dat de vereniging een nieuw Lid van Verdienste rijker is.

Het bestuur is van mening dat het tijd werd om Ron Hubert te belonen voor al zijn vrijwilligers activiteiten die hij de afgelopen jaren verricht heeft voor onze vereniging.
Als dank is hij benoemd tot Lid van Verdienste van de ZV de Aalscholver.

Ron, van harte gefeliciteerd!

Bestuur de Aalscholver

De Aalscholver