Beste leden, ouders en verzorgers,

Met het zomerreces en de lang verwachtte BBQ op 2 juli (morgen dus!)  voor de deur maar weer eens wat geluid vanuit het bestuur.

De laatste wijzigingen in de vernieuwde statuten, wie heeft ze niet gelezen, geeft de mogelijkheid om in de financiële administratie over te gaan naar een gebroken boekjaar. Dat is een boekjaar dat niet gelijkloopt met het kalenderjaar, maar met het sportseizoen. Hiervoor moeten de leden wel toestemming geven. Voordat we daarvoor een ALV beleggen, kiezen wij ervoor eerst eens te polsen of er überhaupt bezwaren zijn.

De penningmeester, Joanna van Es, heeft een aantal overwegingen vanuit haar visie op een rijtje gezet om de wens van het bestuur te motiveren:

Voordelen van een gebroken boekjaar:

Nadelen van een gebroken boekjaar:

Er kunnen natuurlijk nog legio vragen vanuit de leden zijn en die moeten dan ook gesteld kunnen worden. Vragen en bezwaren kunt u mailen naar penningmeesteraalscholver.com.

De vereniging blijft nog naarstig op zoek naar vrijwilliger(s) die de taken van de ledenadministratie en de contributie inning van Ron vd Zande willen overnemen.
Bent u geïnteresseerd, neem dan contact op met de secretaris (secretarisaalscholver.com)

Verder is er voor morgen prachtig weer besteld zodat de BBQ, zie www.aalscholver.com, een geweldig succes wordt. Er zijn ruim 140  inschrijvingen dus dit wordt een feest dat ons jubile-um van 40+3 jaar waardig is. Graag tot morgen op de BBQ en bent u daar niet, dan een fijne zomer en tot volgend zwemseizoen!

Met sportieve groet,
Bestuur de Aalscholver

De Aalscholver