Tijdens de barbecue op 2 juli heeft het Bob Bouwmeester namens het bestuur bekend gemaakt dat de vereniging twee nieuwe Leden van Verdienste rijker is.

Maryse Kanse <=> Bob Bouwmeester <=> Sebastiaan van Oogen

Het bestuur was van mening dat het tijd werd om Maryse Kanse en Sebastiaan van Oogen te belonen voor al hun vrijwilligers activiteiten die zij de afgelopen jaren verricht hebben en nog steeds verrichten voor onze vereniging.
Als dank zijn zij beiden benoemd tot Lid van Verdienste van de ZV de Aalscholver.

Maryse en Sebastiaan, van harte gefeliciteerd!

Bestuur de Aalscholver