zwemvereniging Zwemsportvereniging De Aalscholver, Almere

Klik hier voor het laatste verenigingsnieuws.

Lees het Protocol Verantwoord Zwemmen van De Aalscholver voordat je komt trainen
goed door en houd je aan de aanwijzingen van de trainers en bad personeel.

Nieuw Zwembad

Video van het Sportcomplex Olympiakwartier, gemaakt in februari 2017.

Inmiddels is het zeker: er komt een nieuw zwembad in Almere-Poort!
Dit nieuwe zwembad wordt gebouwd volgens het 2521 concept. Voor gedetailleerde informatie over dit concept kunt u kijken op de website van 2521 gewoon zwemmen.
Momenteel wordt de aannemer geselecteerd door de gemeente Almere. Doel is om begin juni de eerste paal te laten slaan, waarna de oplevering eind 2015 of begin 2016 plaats moet vinden. Hieronder staan een paar artist impressions van het nieuwe complex dat gebouwd wordt naast de topsporthal.

Zwembad commissie

Om op een goede manier het nieuwe zwembad in gebruik te kunnen nemen is het nodig om als vereniging na te denken over een aantal zaken die te maken hebben met de exploitatie van dit zwembad. Hiervoor is tijdens de algemene ledenvergadering in april 2014 een nieuwe tijdelijke commissie opgericht.
We krijgen straks in het nieuwe zwembad de beschikking over twee keer zoveel water en gaan van een 4-banen-bad naar een 8-banen-bad. Daardoor hebben we meer ruimte en kunnen we meer leden in het water hebben liggen. Hoewel de exploitatiekosten lager zullen zijn dan in een vergelijkbaar traditioneel gebouwd zwembad, is de verwachting toch dat deze (uitgaande van het huidige ledenaantal) per lid zullen toenemen. Om deze kosten op een acceptabel niveau te houden zullen we als vereniging dus meer leden moeten hebben.

naar boven

RVL-20140421-0001.jpg RVL-20140421-0002.jpg RVL-20140930-0003.jpg

Mogelijkheden tot gedeelde exploitatie

Het nieuwe zwembad bevat een restaurant gedeelte dat vermoedelijk gedeeld wordt door de sporthal op de bovenste verdieping en het zwembad op de eerste verdieping. Deze ruimte dient geëxploiteerd te worden. Uiteraard kunnen we dat commercieel laten doen. Maar misschien is het wel interessant om deze exploitatie zelf te doen?

RVL-20141001-0002.jpg

Het nieuwe pand krijgt op de tussenlaag een algemene ruimte waar plaats is voor onder andere een clubhuis. Al deze ruimten dienen voor gedeeld gebruik. Het zou zelfs mogelijk zijn om het beheer van het hele zwembad door ons als vereniging te laten doen. Of dat wenselijk is valt te bezien.
Ook hier zijn er weer gedeelde exploitatiemodellen mogelijk. Dit zal moeten worden uitgezocht.
Hiervoor is de commissie nieuw zwembad opgericht. Heb jij goede ideeën hoe we hiermee om kunnen gaan? Wil je deze ideeën met ons delen? Misschien heb je wel interesse om deel te nemen in deze commissie?
Neem dan contact met ons op via de secretaris.
Wil je eerst meer lezen over de rol van deze commissie en welke punten verder moeten worden uitgewerkt? Kijk dan in de
notulen van de Algemene Ledenvergadering van 17 april 2014 op de pagina met de formele documenten.

naar boven

September 2014 - Bouw is gestart!

RVL-20141001-0008.jpg

Op 16 september 2014 is de bouwer gestart met het voorbereiden van de bouwplaats. De eerste palen worden geslagen op 22 september en op 1 oktober 2014 om 14:30 is er een feestje ter ere van het slaan van de eerste paal. Na de ontvangst in de busineslounge van de naastgelegen topsporthal zijn er toespraken van de Almeerse wethouder van financieën Mark Pol en van Andre van Staveren, bestuurslid van de KNZB. Wanneer de korte toespraken zijn afgerond lopen we gezamenlijk naar de bouwplaats. Hier wordt de feestelijke eerste paal geslagen door de wethouder. De bouwplaats is voorzien van vlaggen van de bij de bouw betrokken bedrijven, organisaties en verenigingen. Nadat de paal voldoende diep de grond in is geslagen wordt de champagne "fles" met ballonnen ontkurkt door Marc Pol, Andre van Staveren en Gerhard Knol, secretaris van ZSV de Aalscholver. Vervolgens is er tijd voor een hapje en een drankje.

Wanneer het feestelijke gedeelte is afgelopen is er nog een besloten bijeenkomst met als onderwerp de uitkomsten van een haalbaarheidsstudie naar de mogelijke exploitatiemodellen voor het beheer van dit nieuwe sportcomplex. Indien je hier meer over wilt weten kun je contact opnemen met onze secretaris of penningmeester.
Op de website van Omroep Flevoland staat een artikel met video impressie van deze gebeurtenis.
Hieronder staan enkele foto's van het slaan van de eerste paal.

naar boven

RVL-20141001-0010.jpg RVL-20141001-0003.jpg RVL-20141001-0006.jpg

November-december 2014 - Fundering en staalconstructie

Vanaf het moment dat de eerste paal geslagen is wordt er gestaag gewerkt aan de gereed maken van de fundering. Zodra deze gereed is wordt begin december 2014 de vloer van de begane grond gestort.
Het is half december wanneer er wordt gestart met de opbouw van de stalen wandelementen. De bruine elementen zijn voor de buitenwanden. De witte elementen vormen straks de binnenmuren.

naar boven

20141116-fundering.jpg 20141209-begane-grond.jpg 20141212-opbouw-wand.jpg 20141216-staalconstructie.jpg

Januari 2015 - Spanten plaatsen

In januari wordt de staalconstructie verder opgebouwd. Zoals te zien is in de plattegrond gaat het complex bestaan uit drie verdiepingen. De begane grond wordt de technische ruimte, de eerste verdieping wordt de zwemzaal. Daarop komt een tussenlaag waarin clubruimtes en een dojo worden gevestigd. De bovenste laag wordt gevormd door de sporthal.
Op de luchtfoto van 16 januari is de zwemzaal van bovenaf te zien. Het gat in de betonvloer geeft de contouren van het zwembad aan.
In de week van 22 januari gaat de bouwer verder met de opbouw van de tussenlaag. Hiervoor worden spanten geplaatst. Elke spant is ruim 35 meter lang en vijf meter hoog. Op dit moment is de constructie 14 meter hoog. Deze zal, als de sporthal er bovenop staat, ruim 24 meter hoog worden.
De bouwer, Goossen Te Pas Bouw, heeft een Youtube filmpje gemaakt van het plaatsen van de spanten. In dit filmpje worden diverse interviews getoond met een aantal bij de bouw betrokken personen.

naar boven

20150122-spanten.jpg 20150116-luchtfoto

Maart 2015 - Staalconstructie afronden en pannenbier

In de maanden februari en maart wordt de staalconstructie verder afgebouwd. Ook wordt in deze tijd het beton van de diverse vloerdelen gestort, waaronder op 5 maart dat van de sporthal. Tegen eind maart is de staalconstructie zo goed als klaar, het beton gestort en kan de onderstempeling van de diverse vloerdelen worden verwijderd. Op de eerste verdieping worden dan ook de contouren van het zwembad zichtbaar.
Op de diverse foto's is de voortgang van de staalbouw goed te zien. Op de onderste laag komt de ingang en het zwembad met de technische ruimtes. De eerste verdieping vormt de zwemzaal (met daarin de contouren van het zwembad). Daarbovenop staat de tussenlaag en helemaal bovenaan de sporthal. Het hele gebouw is daarmee hoger dan de naastgelegen topsporthal.

Op 1 april wordt het hoogste punt bereikt. Daarbij hoort een klein feestje en wordt het traditionele pannenbier met alle bouwvakkers gedeeld.

naar boven

20150204-uitbouw.jpg 20150130-staal-verdieping.jpg 20150317-staalbouw-sporthal.jpg 20150320-sporthal-betonstort.jpg 20150320-sporthal-staalwerk.jpg 20150328-contouren-zwembad.jpg 20150401-staalwerk-gebouw.jpg 20150401-contouren.jpg

Juli 2015 - Ruwbouw dicht en binnen afwerken

In juni en juli wordt de ruwbouw verder afgerond. De eerste witte gevelplaten worden geplaatst op de aluminium vliesgevels.
Er wordt een start gemaakt met de afwerking van de binnenzijde. Beiden zijn op de onderstaande foto's te zien. De panoramafoto is van 13 juli: de start van de afwerking van het plafond van de zwemzaal.

naar boven

20150618-witte-gevelplaten-op-alu-vliesgevels.jpg 20150619-binnenkant-ruwbouw.jpg 20150709-glas-in-gevel.jpg 20150713-panorama-start-bouw-plafond-zwemhal.jpg

September 2015 - Rondleiding

Op 11 september krijgen we de mogelijkheid om een rondleiding te krijgen in het nieuwe pand. De opzichter vertelt ons hoe de bouw verloopt en we zien de vier verdiepingen van het gebouw.
We lopen door de algemene entree naar binnen. Deze bevind zicht schuin tegenover de topsporthal. We lopen door naar de begane-grond-vloer waarop in de tweede week van oktober de staalconstructie van het zwembad zal worden geplaatst. Hier zien we de diverse installaties en krijgen we uitleg over hetgeen we zien en welke werkzaamheden er nog moeten worden gedaan. Zo horen we waar de putjes voor de wedstrijdlijnen zich straks zullen bevinden (niet per baan, maar acht samen gegroepeerd). Deze gaan door een gat in de vloer naar de technische ruimte waar de lijnen in grote plastic bakken zullen komen te liggen. Als we in de toekomst een lijn per ongeluk loslaten moeten we dus naar de 3 meter lager gelegen technische ruimte. De lijn "even opsteken" is er dan niet bij!
Zo zien we onder andere de algemene technische installatie, de buffertank, de zout- en chloor-opslag en het leidingwerk daarvoor. Ook wordt er gesproken over de plaatsing van de diverse te boren gaten voor de vlaggetjes en de polo-doelen. Nu kunnen we daar nog enigszins invloed op uitoefenen. Zo willen wij bij voorbeeld graag het grote bad in tweeën delen waardoor we met vier doelen op twee velden de waterpolo-training kunnen doen.

Op de eerste verdieping bevind zich dan de toegang tot de zwemzaal. Hier lopen we naar binnen en krijgen uitleg over de opbergruimtes welke zich langs de lange zijde bevinden (één per verenging), de douches en kleedruimtes achter de startblok-zijde en horen we hoe de stalen wandconstructie van de zwembadbak straks aan zal sluiten op de nu zichtbare betonnen vloer.
Ondertussen wordt er druk verder gewerkt aan het plafond. Dat dient klaar te zijn voordat de zwembadbak geplaatst wordt. Zo moeten er in de lengterichting ook nog lichtarmaturen worden aangebracht.
Langs de entréezijde is de lange glaswand geplaatst. Hierachter komt de cafetaria-ruimte die zo goed zicht geeft op de zwemzaal.

De tweede verdieping, of tussenlaag, bevat een dojo-ruimte, kleedkamers hiervoor en voor de erboven gelegen sporthal, een algemene clubruimte en een ruimte voor een innosportlab. Deze ruimtes worden vooralsnog niet ingericht en afgewerkt. Dat zal pas worden gedaan wanneer daar huurders voor gevonden zijn. Laten we hopen dat de clubruimte wel wordt afgewerkt zodat we die als clubhuis kunnen gebruiken; hoewel deze gedeeld wordt met de andere verenigingen die van dit pand gebruik zullen gaan maken.

Op de vierde en bovenste verdieping is de sporthal geplaatst. De toegang tot deze zaal is hier. Nog een verdieping hoger kom je op de publiekstribune uit.
Vanwege de hoogte heb je vanuit de sporthal en het zwembad een mooi uitzicht over de omgeving.

naar boven

20150911-gebouw.jpg 20150911-rondleiding.jpg 20150911-zwemzaal.jpg 20150911-installaties.jpg 20150911-panorama.jpg 20150911-uitzicht.jpg

Oktober 2015 - Plaatsen zwembad

In oktober wordt begonnen met de plaatsing van het zwembad. Als eerste zijn de wanden aan de beurt.

naar boven

20151007-plaatsen-badwand1.jpg 20151007-plaatsen-badwand2.jpg

November 2015 - Rondleiding

Op 21 november heeft de gemeente Almere, in samenwerking met de bouwer, een rondleiding door het nieuwe pand georganiseerd. Deze is voor alle leden van de verenigingen die gebruik gaan maken van het zwembad in Almere-Poort. We moeten ons inschrijven in de hal van het naastgelegen topsportcentrum. De rondleiding duurt bijna drie kwartier. We zien hier dat de zwembadbak bijna klaar is. Er wordt nog gewerkt aan de beweegbare bodem. Details zijn op de foto te zien. In totaal zijn er in het pand 80.000 tegeltjes verwerkt. Het bad moet nog gevuld worden met bijna 1600 m3 water. Het bad wordt 3 meter diep en boven de beweegbare bodem komt 2,40 m water te staan. Het is de bedoeling dat begin januari het bad wordt gevuld met water.
We lopen ook boven door de sporthal heen die al zo goed als klaar is.
Volgens de huidige planning wordt het nieuwe zwembad op 1 april opgeleverd.

In december verschijnt het blad "Beton en Staalbouw" waarin een artikel (683kb) over de bouw van het zwembad staat (met als titel "Bouw Olympiakwartier volledig 3d-geanimeerd").

naar boven

RVL-20151121-0010.jpg RVL-20151121-0011.jpg RVL-20151121-0003.jpg 20151117-sporthal.jpg

Januari 2016 - Vullen zwembad

20160111-demontabel-zwembad-in-almere-wordt-warm-met-restwarmte.jpg

Op 12 januari wordt gestart met het vullen van het zwembad. Deze mijlpaal komt uitgebreid in het nieuws.
Op 11 januari staat er een stukje over het zwembad op de site van duurzaambedrijfsleven (zie ook aan te klikken en vergroten plaatje hiernaast).

Op 12 januari worden er stukjes geschreven door Omroep Flevoland en Tim Moria, journalist voor o.a. Almere Dichtbij (zie ook de PDF hiervan. Hij publiceert ook een kort filmpje op Twitter. Ook de bouwer, Goossen Te Pas Bouw, publiceert een filmpje op Twitter dat een goede indruk geeft. Omroep Almere schrijft een stukje op hun website.
Volgens Anko Kuyt van de Gemeente Almere, opdrachtgever voor het nieuwe zwembad, wordt er een kraan met groot vermogen gebruikt om het bad in 8 dagen te vullen. Met een gewone tuinslang zou het een maand duren om de 1.600.000 liter water over te pompen.

Omroep Flevoland heeft een een interessant filmpje met uitleg over de nieuwe technieken in het zwembad gemaakt. De uitleg wordt gegeven door Anko Kuyt en Hans Michgilsen van de Gemeente Almere.

De oplevering van het bad is over een maand waarna er getest gaat worden door de bouwer en gemeente. In maart kunnen wij ook een deel testen, waarna wij er vanaf 1 april gebruik van kunnen maken.
De officiele opening van het nieuwe zwembad in Almere Poort is verplaatst naar 8 april en op 9 april wordt er een open dag georganiseerd.
De naam van het geheel is Sportcomplex Olympiakwartier.

naar boven

20160112-water-in-bad2.jpg 20160112-water-in-bad1.jpg 20160124-zwembad-met-water-artist-impression.jpg 20160124-zwembad-met-water.jpg

Februari 2016 - Oplevering!

Op 2 februari wordt het Sportcomplex Olympiakwartier in zijn geheel opgeleverd aan de Gemeente Almere. Deze mijlpaal mogen we niet vergeten!
Het vullen van het zwembad heeft nog wel wat extra tijd gekost, omdat er een lek is geconstateerd dat gelukkig snel kon worden verholpen.
De gemeente gaat nu diverse dingen testen waarna de oplevering aan Optisport als beheerder en de verenigingen plaats zal vinden.

naar boven

20160202-zwembad1.jpg 20160202-taart.jpg 20160202-zwembad2.jpg 20160202-startblokken.jpg 20160202-zwemmen.jpg

Maart 2016 - verhuizing

Het adres van de nieuwe locatie is bekend:
Sportcentrum Olympiakwartier
Pierre de Coubertinplein 6
1362LB Almere-Poort

Zie de Contact pagina voor een routebeschrijving.

Op woensdag 2 maart is er een proeftraining in Almere-Poort.
Dat betekent dat de zwemmers en waterpoloërs in Almere-Poort trainen in plaats van in Almere-Haven. Tijdens deze proeftraining zullen de lijnen, vlaggen, doelen, klok, enzovoorts worden getest.

De verhuizing van Almere-Haven naar Almere-Poort zal voor ons plaatsvinden op vrijdag 11 maart 2016. Dat betekent dat vanaf die dag alle trainingen ook in het zwembad in Almere-Poort zullen zijn.
De eerste groep die dan ook van de nieuwe faciliteiten gebruik zal maken is de groep Sterrenplan die daar op vrijdag van 17:00 - 18:00 uur zal trainen, zie trainingstijden Sterrenplan.
Deze groep wordt gevolgd door de waterpolo jeugd en dames van 18:00 - 19:00 uur, zie trainingstijden waterpolo.
De wedstrijdzwemmers hebben hun eerste training in Poort op zaterdag 12 maart van 07:00 - 08:30 uur, zie trainingstijden wedstrijdzwemmen.

De officiële opening (voor genodigden, waarvan 9 personen van De Aalscholver) is op vrijdag 8 april 2016.
Op zaterdag 9 april 2016 van 12:00 tot 16:00 uur is er een open middag. Wij gaan dan clinics wedstrijdzwemmen, waterpolo en sterrenplan geven. Daar is veel hulp van de leden bij nodig en alle leden zijn van harte welkom.

Proeftraining

Tijdens de proeftraining testen wij het zwembad. Het ziet er allemaal prachtig uit. We vinden wat kleine dingen die we melden aan het aanwezige zwembad-personeel. De komende dagen zullen een aantal van deze dingen vast wel gecorrigeerd worden.
Het zwemmen zelf is heerlijk. Mooi helder water, geen chloordamp of smaak in je mond en het water heeft een heerlijke wedstrijd-temperatuur. Wat een verademing ten opzicht van ons oude vertrouwde badje in Haven.

De eerste waterpolo wedstrijden

Tijdens de eerste waterpolo wedstrijden op 12 maart in het nieuwe zwembad wordt het bad positief beoordeeld. Bekijk de verslagen onder knipsels.

naar boven

RVL-20160302-0001.jpg RVL-20160302-0009.jpg RVL-20160302-0003.jpg RVL-20160302-0006.jpg RVL-20160302-0004.jpg RVL-20160302-0008.jpg RVL-20160302-0007.jpg RVL-20160302-0010.jpg

April 2016 - officiële opening

Op 8 april 2016 wordt het Indoor Sportcomplex Olympiakwartier officieel geopend. In dit sportcomplex zit een grote sporthal en ons nieuwe zwembad dat gebouwd is volgens het 2521 Gewoon Zwemmen concept. Voorafgaand aan deze opening wordt onze zwemmer Joey de Groot geinterviewd door Omroep Flevoland
Er zijn vele genodigden, waaronder ook de mensen van onze vereniging die zeker in het begin heel veel contact met de gemeente en de KNZB hebben gehad om het hele concept samen met de mensen van 2521GZ van de grond te krijgen.
Het zwembad, en ook de sporthal en het Almere Kenniscentrum Talent, worden allemaal officieel geopend door Pieter van den Hoogenband, samen met onze wethouder van sport Rene Peters.
Het zwembad wordt geopend door Pieter te laten aftellen en op een fluitsignaal van alle aanwezigen de zwemmers een baan te laten zwemmen. Van deze aktie en baan zwemmen hebben we een filmpje gemaakt. Uiteraard komt dit ook allemaal prominent in het lokale nieuws.
Na deze officiele openingshandeling in het zwembad geven Pieter van den Hoogenband en Thijs van Valkengoed een zwemclinic aan de aanwezige zwemmers. Na afloop delen zij handtekeningen uit. Ook hiervan hebben wij een kort filmpje gemaakt.
Wanneer iemand een origineel van deze foto’s wil ontvangen dan kan er contact worden opgenomen met de webmaster.

naar boven

RVL-20160408-0001.jpg RVL-20160408-0002.jpg RVL-20160408-0003.jpg RVL-20160408-0004.jpg RVL-20160408-0005.jpg RVL-20160408-0006.jpg RVL-20160408-0007.jpg 20160408-start-fluiten.jpg RVL-20160408-0008.jpg RVL-20160408-0009.jpg RVL-20160408-0010.jpg RVL-20160408-0011.jpg RVL-20160408-0012.jpg RVL-20160408-0013.jpg RVL-20160408-0014.jpg RVL-20160408-0015.jpg RVL-20160408-0016.jpg RVL-20160408-0017.jpg RVL-20160408-0018.jpg RVL-20160408-0019.jpg RVL-20160408-0020.jpg RVL-20160408-0021.jpg RVL-20160408-0022.jpg 20160408-groepsfoto-Aalscholver-met-Pieter.jpg RVL-20160408-0023.jpg

April 2016 - clinics op open dag

Op 9 april 2016 geven de verschillende verenigingen die gebruik maken van het zwembad allerhande clinics. Uiteraard doen ook wij hieraan mee en geven clinics voor de onderdelen waterpolo, wedstrijdzwemmen en Sterrenplan. De foto's staan hieronder.
Wanneer iemand een origineel van deze foto’s wil ontvangen dan kan er contact worden opgenomen met de webmaster. Een filmpje geeft een impressie van de dag.
Ook Anita Riemersma heeft de hele dag foto's gemaakt. Deze staan op haar website.

naar boven

RVL-20160409-0001.jpg RVL-20160409-0002.jpg RVL-20160409-0003.jpg RVL-20160409-0004.jpg RVL-20160409-0005.jpg RVL-20160409-0006.jpg RVL-20160409-0007.jpg RVL-20160409-0008.jpg RVL-20160409-0009.jpg RVL-20160409-0013.jpg RVL-20160409-0014.jpg RVL-20160409-0015.jpg RVL-20160409-0016.jpg RVL-20160409-0017.jpg RVL-20160409-0018.jpg

Mei 2016 - inrichting plein

11 april is gestart met de werkzaamheden voor de inrichting van het plein (Pierre de Coubertinplein) tussen het Topsportcentrum en het indoorsportcomplex (zwembad).
Plegt-Vos gaat het werk voor de gemeente realiseren.

Er is gestart met het verwijderen van al het asfalt en vervolgens zullen rioolwerkzaamheden worden uitgevoerd.

Er zal een looproute worden gemaakt (puin afgedekt met platen) welke met hekken zal worden afgebakend van het hoofdparkeerterrein naar het Topsportcentrum en Indoorsportcomplex en vanaf de kant van het spoor langs de gevel van het Indoorsportcomplex.
Het overige terrein komt in de bouwhekken.
De fietsenrekken worden in overleg met onze beheerder verplaatst naar de zijgevel (toegangsroute parkeerterrein) van het Topsportcentrum.
De parkeerterreinen blijven zoals deze nu zijn.

De werkzaamheden zijn uiterlijk 15 juli gereed.

Mochten jullie tegen dingen aanlopen dan kun je deze bij Maryse Kanse melden (zie bij Waterpolo) zodat wij dit bij de gemeente kunnen inbrengen.
Waar mogelijk wordt gezocht naar oplossingen, maar het zal voornamelijk even aanpassen worden.

naar boven


sitemap-20090818.gif © Zwemsportvereniging De Aalscholver laatste update 13 december 2018