Nieuwsflits 7 oktober 2021

Beste leden, ouders en verzorgers,

De dagen worden weer korter, het weer vertoont herfstachtige trekjes. Winter is in aantocht.
Het goede nieuws is dat hiermee het nieuwe zwemseizoen weer voor de meesten gestart is.

WEBSITE

De afgelopen maanden is er door een groep mensen hard gewerkt om onze website, WWW.AALSCHOLVER.COM , te upgraden naar een modernere versie. Nieuwe LOOK en FEEL die meer van deze tijd zijn en de vereniging in het 5e decennium van haar bestaan begeleiden. Een groot compliment voor diegenen die zich hier de afgelopen tijd voor hebben ingezet.

ALGEMENE LEDENVERGADERING

Door alle gebeurtenissen rondom de COVID-pandemie is er op het reglementaire vlak m.b.t. het bestuur en haar verantwoording richting de leden een achterstand ontstaan. Voor deze financiële verantwoording en goedkeuring van de begroting is natuurlijk een algemene leden vergadering nodig. Deze hebben wij nu gepland op 23 november 2021 in de kantine van het zwembad in Poort. Alles zal dan georganiseerd moeten worden volgens de dan geldende regels.

DEEN SPONSORACTIE

De Almeerse middenstand onderneemt ook veel initiatieven om de lokale verenigingen te ondersteunen. Hier moeten we natuurlijk wel iets voor doen. De supermarktketen Deen heeft vlak voor haar vertrek een actie opgestart die de vereniging uiteindelijk € 500 heeft opgeleverd. Hulde.
Zie Deen Sponsoractie

RABOBANK CLUBSUPPORT

De Rabobank heeft iets soortgelijks opgestart. Dit is helaas alleen toegankelijk voor de rekeninghouders van deze bank. Hier kun je stemmen op je favoriete vereniging binnen de regio. En dat zijn wij natuurlijk. Deze actie loopt van 4 oktober t/m 25 oktober. Niet wachten dus maar meteen even doen.
Volg de link en alles wijst zich vanzelf. Zie Rabobank clubsupport.

SPONSORKLIKS

Dan is er natuurlijk ook nog altijd de “Sponsorkliks”. Iedereen bestelt wel eens iets via het internet. Nu zijn de meeste internetwinkels aangesloten bij de “sponsorkliks”.Als je nu weer iets bestelt via het internet, kijk dan of de desbetreffende webwinkel ook meedoet. Bestel je namelijk via de Aalscholver-site en de “sponsorklik” button, dan krijgt de vereniging een percentage van het door jou bestede bedrag. Wij “harken” maandelijks al best een leuk bedrag binnen, maar als je in de krant leest hoeveel er via het internet besteld wordt, dan kan dit bedrag gemakkelijk een veelvoud hiervan zijn. Gemakkelijk verdiend voor de vereniging.
Kijk maar eens hier: Sponsorkliks en hier: Deelnamende winkels.

VRIJWILLIGERS

Zoals al zo vaak benoemd: de vereniging draait op de vrijwilligers. Een vereniging is voor en door de leden. Gelukkig staan niet alle leden op de stoep om allerlei vrijwilligerswerk te doen, helaas is de andere kant dat het vaak dezelfde “koppen” zijn die de broodnodige taken oppakken. Daarom is het ook top om te zien dat er weer een wedstrijd secretariaat is voor het wedstrijdzwemmen. Welkom Jessica, Kim en Willemijn!!
Deze groep is onontbeerlijk voor het organiseren van de wedstijden. Zonder hen; geen wedstrijden.

ZWEMCOMMISSIE

De volgende stap is het organiseren van een zwemcommissie. Die staat organisatorisch wat verder af van het zwemmen en houdt zich meer bezig met aansturing en richting (beleid). Hiervoor zoekt de zwemafdeling nog wel kandidaten. Ervaring en primaire affiniteit met de zwemsport is niet eens een must. Een verfrissende blik doet vaak al wonderen. Je kunt hiermee de zwem afdeling van de vereniging een flinke “boost” geven. Meld je dan bij iemand van het bestuur of de zwemafdeling.

OFFICIALS

Ook heeft de vereniging altijd officials nodig. Bij het waterpolo scheidsrechters en W-officials, en bij het wedstrijdzwemmen o.a. de tijdwaarnemers.
Saskia, onze steun en toeverlaat als het gaat om juryzaken van het wedstrijdzwemmen meldde ons dat Sandra van Manen en Ben Brouwer als tijdwaarnemers recentelijk zijn beoordeeld en geslaagd zijn voor een hogere internationale bevoegdheid. Hulde!!
Mocht jij zelf ook hier belangstelling voor hebben. Saskia Boom is degene die jou hier veel meer over kan vertellen. Te bereiken via jury-wz@aalscholver.com

BESTUUR

Ook het bestuur bestaat uit vrijwilligers. Vrijwilligers die soms al jaren facilitair op de achtergrond bezig zijn. Ook hier zoeken wij vernieuwing, drie nieuwe bestuursleden. Te weten: een secretaris, een penningmeester en een algemeen lid dat de link is met de wedstrijdzwemafdeling en de masters.
Wij vergaderen gemiddeld 1 maal per 6 weken en de vergaderingen zijn altijd erg gezellig. Ze zijn qua tijd gemaximaliseerd tot 2 uur. Valt dus allemaal wel mee. De bovengenoemde posities zijn per 23 november vacant. Er is dus best wel een inwerkperiode en wij laten niemand aan zijn of haar lot over. De vertrekkende bestuursleden zijn in ieder geval beschikbaar voor het afronden en opstarten van de nieuwe periode. Deze nieuwe bestuursleden moeten dan gekozen worden op de eerstvolgende Algemene Vergadering. Statutair moet het bestuur vijf leden hebben, of er moeten 2 functies in één persoon verenigd zijn. Per 23 november hebben wij niet meer de verplichte 5 leden. Er is natuurlijk altijd de mogelijkheid om de functies van penningmeester en secretaris extern in te huren bij commerciële partijen. Daar hang dan wel een prijskaartje aan en zal door de leden moeten worden opgebracht. Liever niet dus, maar als er geen keus is wordt deze optie ook aan de algemene vergadering voorgelegd. Wil je vrijblijvend eens wat meer weten over wat dat allemaal inhoudt; schiet dan één van de bestuursleden eens aan.

Heel veel informatie dit keer.
Hopelijk weer snel tot ziens in het zwembad en blijf gezond!
Met sportieve groet,
Bestuur de Aalscholver.