zwemvereniging Zwemsportvereniging De Aalscholver, Almere

Algemene Ledenvergadering

De ingelaste ALV van woensdag 6 november 2019 komt te vervallen.

De volgende reguliere ALV is op donderdag 14 november 2019
documenten

Formele documenten

Algemene Ledenvergadering in november 2019.

De eerstvolgende reguliere ledenvergadering staat gepland voor donderdag 14 november 2019.

Agenda ALV 14 november 2019
Begroting De Aalscholver 2020

De Algemene Ledenvergadering van 23 oktober 2019.

Notulen ALV 23 oktober 2019

De Algemene Ledenvergadering van 18 april 2019.

Notulen ALV 18 april 2019
Aangepaste agenda ALV 18 april 2019
Concept notulen ALV 14 februari 2019
Aangepaste presentatie jaarverslag secretaris 2018
Stappenplan statutenwijziging
Jaarrekening 2018

Verenigings documenten.

Onderstaand een overzicht van alle formele documenten van Zwemsportvereniging De Aalscholver.
Het betreft hier o.a. de statuten en het huishoudelijk reglement.
Daarnaast zijn er documenten die wij als vereniging verplicht zijn aan te houden om op een veilige manier het zwembad te mogen gebruiken.
Tevens staan hier de verslagen van de Algemene Ledenvergadering.

Verklaring Omtrent het Gedrag

Lees meer over de Verklaring Omtrent het Gedrag bij De Aalscholver op de vrijwilligers pagina.

Veiligheid

Lees meer over de organisatie van veiligheid bij De Aalscholver op de vrijwilligers pagina.

Bestuurlijke stukken

Notulen Algemene Ledenvergadering


sitemap-20090818.gif © Zwemsportvereniging De Aalscholver laatste update 3 november 2019