zwemvereniging Zwemsportvereniging De Aalscholver, Almere

Formele documenten

Algemene Ledenvergadering

De volgende ALV is op donderdag 14 november 2019

Algemene Ledenvergadering in november 2019.

De eerstvolgende ledenvergadering staat gepland voor november 2019. Zodra hier meer over bekend is zal de benodigde informatie hieronder te vinden zijn.

De Algemene Ledenvergadering van 18 april 2019.

De resultaten van deze vergadering laten nog even op zich wachten.
Hieronder de stukken die door het bestuur voor deze vergadering zijn aangeleverd:

Aangepaste agenda ALV 18 april 2019
Concept notulen ALV 14 februari 2019
Aangepaste presentatie jaarverslag secretaris 2018
Stappenplan statutenwijziging
Jaarrekening 2018

Verenigings documenten.

Onderstaand een overzicht van alle formele documenten van Zwemsportvereniging De Aalscholver.
Het betreft hier o.a. de statuten en het huishoudelijk reglement.
Daarnaast zijn er documenten die wij als vereniging verplicht zijn aan te houden om op een veilige manier het zwembad te mogen gebruiken.
Tevens staan hier de verslagen van de Algemene Ledenvergadering.

Verklaring Omtrent het Gedrag

Lees meer over de Verklaring Omtrent het Gedrag bij De Aalscholver op de vrijwilligers pagina.

Veiligheid

Lees meer over de organisatie van veiligheid bij De Aalscholver op de vrijwilligers pagina.

Bestuurlijke stukken

Notulen Algemene Ledenvergadering


sitemap-20090818.gif © Zwemsportvereniging De Aalscholver laatste update 15 juli 2019