zwemvereniging Zwemsportvereniging De Aalscholver, Almere

ZOMERZWEMMEN SIJSJESBERG

Ook deze zomer is het weer mogelijk om te zwemmen in zwembad de Sijsjesberg.


Wanneer?

Op de volgende avonden van 18:00 tot 19:00 uur
Week 30: dinsdag 24 en donderdag 26 juli
Week 31: dinsdag 31 juli en donderdag 2 augustus
Week 32: dinsdag 7 en donderdag 9 augustus
Week 33: dinsdag 14 en donderdag 16 augustus
Week 335: dinsdag 28 en donderdag 30 augustus


Wie?

Master zwemmers, leden van waterpolo, leden van wedstrijdzwemmen


Spelregels

Minimum leeftijd 10 jaar.
Er is geen trainer aanwezig, dus er wordt een grote mate van zelfstandigheid verwacht.

Lid worden

Afsluiting Elementendreef

Tijdens de afsluitende werkzaamheden aan de Hogering is tot 2 juli de Elemetendreef afgesloten ter hoogte van de onderdoorgang Hogering in de richting van de Audioweg. Vanaf 2 juli tot 1 augustus is deze ondergang in beide richtingen volledig afgesloten. Bekijk de beschrijving. Vanaf 1 augustus zou de complete aansluiting, inclusief Argonweg, weer open moeten zijn.

Hoe kan ik lid worden?

Voordat u lid wordt kunt u voor het waterpolo, wedstrijdzwemmen of Sterrenplan elk twee proeflessen volgen. Wanneer u dan besluit om lid te worden van Zwemsportvereniging De Aalscholver dienen het inschrijfformulier en de toestemmingsverklaring te worden ingevuld en ondertekend.

Contributie

De contributie is verschuldigd over de maanden januari t/m juni en juli t/m december.

Tarieven kalenderjaar 2018

ActiviteitBedrag
Sterrenplan
Sterrenplan (t/m 11 jaar*)€ 207,00
Sterrenplan (12 jaar en ouder*)€ 282,00
Waterpolo
Junioren (t/m 15 jaar*)€ 282,00
Senioren (16 jaar en ouder*)€ 318,00
Wedstrijdzwemmen
TrainTechniek€ 282,00
TrainFun€ 282,00
TrainTrainen€ 333,00
TrainRacen€ 475,00
Trim-Masters€ 303,00
Wedstrijd-Masters€ 323,00
Niet-trainend lid
Waterpolo of Wedstrijdzwemmen€ 90,00
Gezinskorting
Gezinskorting (zie huishoudelijk reglement voor toepassing)€ 90,00
KNZB bondsbijdrage voor elk lid per jaar
Basiscontributie + verzekering€ 22,00
Jeugd startvergunning t/m 11 jaar inclusief basiscontributie + verzekering€ 22,00
Startvergunnig 12 jaar en ouder inclusief basiscontributie + verzekering€ 54,00
*Leeftijd bepaling
Peildatum is de leeftijd op 31 december van het kalenderjaar.
Het gehele jaar waarin een kind 12 wordt valt het dus onder het junioren (waterpolo) of (minimaal) TrainTechniek (wedstrijdzwemmen) tarief.

Wij hanteren geen inschrijfkosten!

Startvergunning

Alle leden van Sterrenplan, waterpolo en wedstrijdzwemmen worden geacht een startvergunning te hebben en aan wedstrijden deel te nemen. Alleen voor masters bestaat de startvergunning verplichting niet.

KNZB contributie

Naast de contributie is men, ongeacht de lidmaatschapsduur in een jaar, altijd de volledige KNZB-bondsbijdrage verschuldigd voor een geheel jaar.

Opzeggingen

Opzeggingen, schrijftelijk of per e-mail, per 30 juni dienen voor 1 juni en per 31 december dienen voor 1 december door de ledenadministratie ontvangen te zijn.
Opmerking: De vaak gehoorde opzegtermijn van 1 maand geldt niet voor sportverenigingen.

Betaling

De contributie van Zwemsportvereniging De Aalscholver loopt per kalenderjaar (van 1 januari t/m 31 december). Er worden 12 maanden in rekening gebracht.
U kunt op twee manieren betalen:

  • betaling ineens: u dient zelf het gehele contributiebedrag ineens naar De Aalscholver over te maken
  • betaling in termijnen via automatische incasso:
    • na de door u afgegeven machtiging tot automatische incasso zorgen wij ervoor dat de contributiebedragen van uw rekening worden afgeschreven
    • de incasso wordt gedaan rond de 28ste van elke maand geind.
    • de KNZB-bondscontributie wordt per maand geïncasseerd (1/12e deel per keer). Indien men lid wordt na 1 januari wordt het KNZB bedrag van de voorgaande maanden op de eerste factuur in rekening gebracht. In dien men opzegt per 30 juni dan worden de maanden juli t/m december op de laatste factuur in rekening gebracht.

De definitieve regels vindt u in het huishoudelijk reglement.

KvK en rekening

Inschrijving KvK Lelystad onder nummer 40060050
Opgericht op 5 februari 1979
Rekening (IBAN) NL81 INGB 0004 1811 05 t.n.v. ZV De Aalscholver, Almere
Kenmerk machtiging: contributie

Inschrijfformulier en Toestemmingsverklaring

Met het ondertekenen van het inschrijfformulier en de toestemmingsverklaring accepteert u de regels en voorwaarden genoemd in het huishoudelijk reglement en de statuten van de vereniging. Uw handtekening is noodzakelijk i.v.m. de benodigde betaling en/of de af te geven machtiging tot automatische incasso.
Tevens verklaart u door ondertekening van het inschrijfformulier dat u (of uw kind) voldoende medisch gezond is om aan de sportbeoefening bij de vereniging deel te nemen.

Download het inschrijfformulier en de toestemmingsverklaring. Vul deze volledige in, onderteken ze en stuur deze daarna naar de ledenadministratie of lever de formulieren in bij de trainer.

Vragen

Leest u alstublieft eerst het inschrijfformulier aandachtig door. Heeft u daarna nog vragen, kijk dan bij de veelgestelde vragen. Indien het dan nog niet helemaal duidelijk is, neemt u dan, bij voorkeur per email, contact op met de ledenadministratie.

Ledenadministratie

Voor vragen omtrent uw lidmaatschap, de contributie, een eventuele opzegging (wat wij niet hopen) of indien het inschrijfformulier niet helemaal duidelijk is, kunt u bij voorkeur per e-mail contact opnemen met de ledenadministatie. De ledenadministatie is gesplitst per sporttak / geleding.

Algemeen: Ron van der Zande 06-3362-2422
     Email: ledenadministratieat-20090607.gifaalscholver.com
Sterrenplan: Maryse Kanse 036-531-0575
     Email: leden-sterat-20090607.gifaalscholver.com
Wedstrijdzwemmen: Cindy Visser 06-2819-2456
     Email: leden-wedsat-20090607.gifaalscholver.com
Waterpolo: Frida de Lange
     Email: leden-poloat-20090607.gifaalscholver.com
Masters: Ron van der Zande 06-3362-2422
     Email: ledenadministratieat-20090607.gifaalscholver.com
Gaarne in de email uw telefoonnummer vermelden.


sitemap-20090818.gif © Zwemsportvereniging De Aalscholver laatste update 25 juni 2018