zwemvereniging Zwemsportvereniging De Aalscholver, Almere

jubileum.JPG

Opzeggen lidmaatschap

Algemene Ledenvergadering

De volgende ALV is in november 2019

Uiteraard hopen wij dat u zo lang mogelijk lid blijft van onze vereniging. Desondanks kunnen we ons voorstellen dat u door bij voorbeeld een verhuizing of studie genoodzaakt bent om uw lidmaatschap op te zeggen.

De definitieve regels staan beschreven in het huishoudelijk reglement (zie bestuurlijke stukken); hieronder volgt een samenvatting.

Schriftelijk opzeggen

Een mondelinge opzegging bij de trainer is niet voldoende. Het lidmaatschap dient schriftelijk (brief of email) bij de ledenadministratie te worden opgezegd. Uiteraard stellen wij het wel op prijs wanneer u de trainer van de voorgenomen beëindiging van het lidmaatschap op de hoogte stelt.

Een opzegging wordt altijd schriftelijk bevestigd. Heeft u geen bevestiging ontvangen informeert u dan bij de ledenadministratie of zij uw opzegging wel hebben ontvangen.

U blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het tijdig doen van de opzegging.

Opzeggen voor Sterrenplan, waterpolo of wedstrijdzwemmen

Het lidmaatschap voor Sterrenplan, waterpolo en / of wedstrijdzwemmen (incl. masters en TrainRacen) kan 2 keer per jaar worden opgezegd, te weten per 30 juni en per 31 december van ieder kalenderjaar.
Bij de overgang van TrainRacen naar regulier wedstrijdzwemmen of masters gelden dezelfde mutatiedata. De contributie wordt dan ook pas per 30 juni of 31 december aangepast.
Een opzegging dient uiterlijk 1 maand voorafgaand aan het moment van opzeggen (dus uiterlijk 31 mei of 30 november) door de ledenadministratie te zijn ontvangen.

Restitutie van reeds betaalde contributie

In sommige gevallen bestaat er recht op restitutie van reeds betaalde contributie.
Restitutie wordt alleen gegeven over gehele kalendermaanden. Dit geldt zowel voor leden die per jaar betalen, als voor leden die een machtiging voor automatische incasso hebben afgegeven. Er wordt hierbij geen onderscheid gemaakt tussen Sterrenplan, waterpolo of wedstrijdzwemmen.
Ongeacht de lidmaatschapsduur in een jaar is men altijd de volledige KNZB-bondsbijdrage verschuldigd. Restitutie van de KNZB-bondsbijdrage is niet mogelijk en het restbedrag zal bij opzegging per 30 juni alsnog in rekening worden gebracht.

Vragen

Wij kunnen ons voorstellen dat u nog vragen heeft. De details kunt u in het huishoudelijk reglement nalezen (zie bestuurlijke stukken). Indien het dan nog niet helemaal duidelijk is, neemt u dan, bij voorkeur per email, contact op met de ledenadministratie.

Ledenadministratie

Voor vragen omtrent uw lidmaatschap, de contributie, een opzegging of indien het inschrijfformulier niet helemaal duidelijk is, kunt u bij voorkeur per e-mail contact opnemen met de ledenadministatie. De ledenadministatie is gesplitst per sporttak / geleding. Gaarne in de email uw telefoonnummer vermelden.

Sterrenplan: Maryse Kanse 036-531-0575
     Email: leden-sterat-20090607.gifaalscholver.com
Waterpolo: Frida de Lange
     Email: leden-poloat-20090607.gifaalscholver.com
Masters, Wedstrijdzwemmen, Algemeen: Ron van der Zande 06-33622422
     Email: ledenadministratieat-20090607.gifaalscholver.com


sitemap-20090818.gif © Zwemsportvereniging De Aalscholver laatste update 13 december 2018