zwemvereniging Zwemsportvereniging De Aalscholver, Almere

AANGEPASTE DATUM: Algemene Ledenvergadering 6 december 2018

De Algemene Ledenvergadering zal op 6 december 2018 in het zwembad in Almere Poort plaatsvinden. Een ingezonden stuk van de zwemcommissie inzake de begroting en de toelichting van het bestuur op deze begroting zijn zojuist geplaatst bij Formele documenten

Opzeggen lidmaatschap

Afsluiting Poortdreef

Vanaf 10 september tot half maart 2019 wordt gewerkt aan de Poortdreef. Er zijn diverse omleidingen voor zowel autoverkeer als voor de fietsers. In Wat en waarom Poortdreef staan de diverse omleidingen.

Uiteraard hopen wij dat u zo lang mogelijk lid blijft van onze vereniging. Desondanks kunnen we ons voorstellen dat u door bij voorbeeld een verhuizing of studie genoodzaakt bent om uw lidmaatschap op te zeggen.

De definitieve regels staan beschreven in het huishoudelijk reglement (zie bestuurlijke stukken); hieronder volgt een samenvatting.

Schriftelijk opzeggen

Een mondelinge opzegging bij de trainer is niet voldoende. Het lidmaatschap dient schriftelijk (brief of email) bij de ledenadministratie te worden opgezegd. Uiteraard stellen wij het wel op prijs wanneer u de trainer van de voorgenomen beëindiging van het lidmaatschap op de hoogte stelt.

Een opzegging wordt altijd schriftelijk bevestigd. Heeft u geen bevestiging ontvangen informeert u dan bij de ledenadministratie of zij uw opzegging wel hebben ontvangen.

U blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het tijdig doen van de opzegging.

Opzeggen voor Sterrenplan, waterpolo of wedstrijdzwemmen

Het lidmaatschap voor Sterrenplan, waterpolo en / of wedstrijdzwemmen (incl. masters en TrainRacen) kan 2 keer per jaar worden opgezegd, te weten per 30 juni en per 31 december van ieder kalenderjaar. Een opzegging dient uiterlijk 1 maand voorafgaand aan het moment van opzeggen (dus uiterlijk voor 1 juni of 1 december) door de ledenadministratie te zijn ontvangen.
Opmerking: De vaak genoemde wettelijke opzegtermijn van 1 maand geldt niet voor sportverenigingen!

Restitutie van reeds betaalde contributie

In sommige gevallen bestaat er recht op restitutie van reeds betaalde contributie.
Restitutie wordt alleen gegeven over gehele kalendermaanden. Dit geldt zowel voor leden die per jaar betalen, als voor leden die een machtiging voor automatische incasso hebben afgegeven. Er wordt hierbij geen onderscheid gemaakt tussen Sterrenplan, waterpolo of wedstrijdzwemmen.

Restitutie van jaarlijkse KNZB-contributie niet mogeljk

Ongeacht de lidmaatschapsduur in een jaar is men altijd de volledige jaar KNZB-contributie verschuldigd. Deze jaarbedragen zijn wij als vereniging verplicht af te dragen aan de KNZB. Restitutie van de KNZB-contributie is daarom niet mogelijk en het restbedrag zal bij opzegging per 30 juni alsnog in rekening worden gebracht.

Vragen

Wij kunnen ons voorstellen dat u nog vragen heeft. De details kunt u in het huishoudelijk reglement nalezen (zie bestuurlijke stukken). Indien het dan nog niet helemaal duidelijk is, neemt u dan, bij voorkeur per email, contact op met de ledenadministratie.

Ledenadministratie

Voor vragen omtrent uw lidmaatschap, de contributie, een eventuele opzegging (wat wij niet hopen) of indien het inschrijfformulier niet helemaal duidelijk is, kunt u bij voorkeur per e-mail contact opnemen met de ledenadministatie. De ledenadministatie is gesplitst per sporttak / geleding.

Algemeen: Ron van der Zande 06-3362-2422
     Email: ledenadministratieat-20090607.gifaalscholver.com
Sterrenplan: Maryse Kanse 036-531-0575
     Email: leden-sterat-20090607.gifaalscholver.com
Wedstrijdzwemmen: Cindy Visser 06-2819-2456
     Email: leden-wedsat-20090607.gifaalscholver.com
Waterpolo: Frida de Lange
     Email: leden-poloat-20090607.gifaalscholver.com
Masters: Ron van der Zande 06-3362-2422
     Email: ledenadministratieat-20090607.gifaalscholver.com
Gaarne in de email uw telefoonnummer vermelden.


sitemap-20090818.gif © Zwemsportvereniging De Aalscholver laatste update 14 januari 2018