zwemvereniging Zwemsportvereniging De Aalscholver, Almere

Opzeggen lidmaatschap

Uiteraard hopen wij dat u zo lang mogelijk lid blijft van onze vereniging. Desondanks kunnen we ons voorstellen dat u door bij voorbeeld een verhuizing of studie genoodzaakt bent om uw lidmaatschap op te zeggen.

De definitieve regels staan beschreven in het huishoudelijk reglement (zie bestuurlijke stukken); hieronder volgt een samenvatting.

Opzeg data.

Opzeggen per 30 juni betekent opzeggen bij de ledenadministratie VOOR 1 juni.
Opzeggen per 31 december betekent opzeggen bij de ledenadministratie VOOR 1 december.

Datum poststempel of e-mail.

Schriftelijk opzeggen

Een mondelinge opzegging bij de trainer is niet voldoende. Het lidmaatschap dient schriftelijk (brief of email) bij de ledenadministratie te worden opgezegd. Uiteraard verwachten wij dat u ook de trainer van de voorgenomen beëindiging van het lidmaatschap op de hoogte stelt.

Een opzegging wordt altijd schriftelijk of per e-mail bevestigd. Denk hierbij aan mail in uw SPAMBOX. Heeft u geen bevestiging ontvangen informeert u dan bij de ledenadministratie of zij uw opzegging wel hebben ontvangen.

U blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het tijdig doen van de opzegging.

Opzeggen voor Sterrenplan, waterpolo of wedstrijdzwemmen

Het lidmaatschap voor Sterrenplan, waterpolo en/of wedstrijdzwemmen (incl. masters) kan 2 keer per jaar worden opgezegd, te weten per 30 juni en per 31 december van ieder kalenderjaar.
Een opzegging dient uiterlijk 1 maand voorafgaand aan het moment van opzeggen (dus uiterlijk voor 1 juni of 1 december) door de ledenadministratie te zijn ontvangen.

Restitutie van reeds betaalde verenigingscontributie

In sommige gevallen bestaat er recht op restitutie van reeds betaalde contributie.
Restitutie wordt alleen gegeven over gehele kalendermaanden. Dit geldt zowel voor leden die per jaar betalen, als voor leden die een machtiging voor automatische incasso hebben afgegeven. Er wordt hierbij geen onderscheid gemaakt tussen Sterrenplan, waterpolo of wedstrijdzwemmen.

Restitutie en bijbetaling van KNZB contributie

Ongeacht de lidmaatschapsduur in een jaar is men altijd de volledige KNZB-bondsbijdrage voor een geheel jaar verschuldigd. Restitutie van de KNZB-bondsbijdrage is niet mogelijk en het restbedrag zal bij opzegging per 30 juni alsnog in rekening worden gebracht voor de 2de helft van het jaar.

Vragen

Wij kunnen ons voorstellen dat u nog vragen heeft. De details kunt u in het huishoudelijk reglement nalezen (zie bestuurlijke stukken). Indien het dan nog niet helemaal duidelijk is, neemt u dan, bij voorkeur per email, contact op met de ledenadministratie.

Ledenadministratie

Voor vragen omtrent uw lidmaatschap, de contributie, een opzegging of indien het inschrijfformulier niet helemaal duidelijk is, kunt u bij voorkeur per e-mail contact opnemen met de ledenadministatie. De ledenadministatie is gesplitst per sporttak / geleding. Gaarne in de email uw telefoonnummer vermelden.

Sterrenplan: Maryse Kanse 036-531-0575
     Email: leden-sterat-20090607.gifaalscholver.com
Waterpolo: Frida de Lange
     Email: leden-poloat-20090607.gifaalscholver.com
Masters, Wedstrijdzwemmen, Algemeen: Ron van der Zande 06-33622422
     Email: ledenadministratieat-20090607.gifaalscholver.com


sitemap-20090818.gif © Zwemsportvereniging De Aalscholver laatste update 15 juli 2019